De faglige tovholdere

Vi er 3 Fællestillidsrepræsentanter, som repræsenterer 22 Tillidsrepræsentanter og ca. 1500 Social- og sundhedsassistenter/plejere, der er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri og fordelt på 10 Psykiatriske Centre, 1 vikarcenter og 3 botilbud.

Centre og botilbud er fordelt imellem os i forhold til tyngde og geografisk placering.
Hermed en oversigt, som måske kan hjælpe på overblikket:

Britt Christensen, mail: britt.christensen@regionh.dk, tlf.: 29 13 03 69
Fungerer som næstformand i Psyk.MED (VirksomhedsMedUdvalget)
Dækker: PC Nordsjælland (er tillige TR her)
BUC afd. Nordsjælland
PC Hvidovre
PC København afd. A
Vikarcentret
Botilbuddet Orion

Anette Hofflund, mail: anette.Hofflund@regionh.dk, tlf.: 41 24 35 69
Er tovholder på denne hjemmeside.
Dækker: PC Sankt Hans (er tillige TR her)
PC Amager
PC Frederiksberg
PC Bornholm

Lisbeth Glaven, mail: lisbeth.glaven@regionh.dk, tlf.: 21 38 03 17
Er tovholder på TR netværket.
Dækker: PC Glostrup (er tillige TR her)
PC Ballerup
PC København afd. B/N og afd. O
BUC afd. Bispebjerg og afd. Glostrup
Botilbuddet Lunden
Botilbuddet Skovvænget

Derudover er vi dækket af 5 FOA afdelinger

FOA Social- og sundhedsafdelingen, FOA Roskilde, FOA Frederikssund, FOA Nordvestsjælland og FOA Nordsjælland.

Disse 5 afdelinger er alle repræsenteret i ”Regionsbestyrelsen”, som har bemyndiget faglig sekretær Poul Møller til at være forhandler og talsmand for alle.