Faglig inspiration - Psykiatrien

Under faglig inspiration vil du kunne hente inspirationsværktøjer til at arbejde med faglig udvikling, samt hente rapporter og analyser der omhandler udviklingen af FOA's plejegrupper specielt for psykiatrien.

Faglige inspirationsværktøjer

 

Magasin om psykiatri på tværs - Hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Psykiatri på tværs - 34 projekter på tværs

Psykiatri Camp - Det begynder i hverdagen

FOA's psykiatripolitiske udspil