Arbejdsmiljø og arbejdsskade

Risikoen for at blive skadet på arbejdspladsen er mere end dobbelt så høj for medlemmer af FOA, end for befolkningen som helhed.

Et godt råd, hvis du kommer til skade eller skal hjælpe en med at anmelde en skade:

Kontakt os inden du underskriver og indsender anmeldelsesblanketten!

Mariejo Christensen
Lone Lundholm
Arbejdsmiljøansvarlig
Faglig sekretær
Mariejo Christensen
Tlf. 4697 1902            

Socialfaglig sagsbehandler
Lone Lundholm
Tlf. 4697 1876

Billede på vej Anne Mette Snedker Sørensen

Socialfaglig sagsbehandler
Diana Hougaard
Tlf. 4697 1903

Socialfaglig sagsbehandler
Anne Mette Snedker Sørensen
Tlf. 4697 1916
 
Barsel - Socialrådgiver

Gitte Ferslev Pedersen