Tillidsvalgtes uddannelse FOA Randers

”Afdelingens tillidsvalgte er de bånd, der binder organisationen sammen.” Afdelingslove for FOA Randers §2 stk. 2

FOA Randers har mange tillidsvalgte, som er med til at skabe sammenhæng og gennemslagskraft i fagforeningen. De tillidsvalgte er bindeled imellem afdelingen og det daglige arbejde på FOA Randers’ mange arbejdspladser.

Igennem de tillidsvalgte får afdelingen besked om, hvilke udfordringer der er på arbejdspladserne her og nu, hvad kollegernes holdning er, hvad de forventer og hvad de eksempelvis har brug for.

Desuden er de tæt på kollegerne i forhold til at kunne hjælpe med løn- og arbejdsforhold og være med som bisidder, når der er behov.

 

Aftaler for TR og AMR

Arbejdsfordelingen mellem de tillidsvalgte og FOA Randers bliver aftalt i en samtale, som munder ud i en aftale.

TR/AMR bliver inviteret til en gruppesamtale. Under samtalen udarbejdes en aftale, som er bygget op omkring de opgaver og udfordringer, der er i det faglige arbejde. Samtalen giver også et overblik over den enkeltes behov for uddannelse eller kurser. På den måde sikres, at de tillidsvalgte er kompetente til at løse opgaverne på arbejdspladserne.