Uddannelsespolitik for social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Uddannelses- og udviklingspolitik for Social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Målsætning:
Social- og sundhedssektoren skal sikre rekruttering, fastholdelse og udviklingen af medlemmerne indenfor social- og sundhedsområdet.

Grunduddannelsen følges op af den kompetenceudvikling, der imødekommer det enkelte medlems udviklingsbehov og fremtidige udfordringer.

Social- og sundhedssektoren skal sikre kompetenceudvikling i forhold til de tildelte funktioner/opgaver.

Social- og sundhedssektoren skal arbejde for at:

  • sikre kvalitet, udvikling og indflydelse i de eksisterende grunduddannelser gennem arbejdet i udvalg og bestyrelser som social - og sundhedsskolerne, lokal uddannelsesudvalg (LUU) og arbejdsmarkedsmarkeds uddannelser (AMU). 
  • det kræver en sundhedsfaglig uddannelse at varetage opgaver indenfor sundhedsvæsenet. 
  • oplysning om sundhedsuddannelserne samt arbejdsopgaverne inden for området og deres betydning for velfærdssamfundet  på uddannelsesmesse og medlemsmøder.
  • der sættes fokus på efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladserne. Den faglige kompetence kan foregå ved:

1. Kurser intern/ekstern
2. Uddannelse
3. Sidemands læring
4. E-Learning
5. Job bytte

  • medlemmerne ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS) drøfter udviklingsmuligheder og at der bliver aftalt reel uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling.
  • de kompetencer medlemmerne har tilegnet sig under uddannelse og udvikling, også bliver anvendt på arbejdspladsen.
  • motivere medlemmerne til uddannelse gennem møder, information og vejledning.
  • medlemmerne sikres, at der i MED-udvalgene drøftes kompetenceudvikling minimum en gang om året.
  • skabe ordentlige vilkår under uddannelse og et læringsmiljø, hvor der skabes rum og tid til udvikling.

 

Revideret 07-04-2016