Lønpolitik for social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Lønpolitik for Social og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland indenfor KL og Danske Regioner

Lønpolitik for Social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland (KL og Danske Regioner)

Lønpolitikken er en del af afdelingens lønpolitik og følger den til enhver tid gældende overenskomstperiode.

Målsætninger:

Social- og sundhedssektorens målsætning er, at der sker en løbende lønudvikling for medlemmerne.

Social - og sundhedssektoren skal sikre gennemskuelighed i aflønningsforholdene på den enkelte arbejdsplads. Det sker blandt andet ved at sektoren anvender de lokale lønforhandlinger, som et middel til udvikling af arbejdspladserne og arbejdsfunktionerne. Det betyder også, at social- og sundhedssektoren er forberedt på at gøre brug af alle faser/niveauer i aftalesystemet for at sikre medlemmerne den bedst mulige løn.

Der skal forhandles løn én gang om året. Såfremt kommunerne ikke tager initiativ til de årlige lokallønsforhandlinger, vil FOA Nordsjælland gøre det.  Alle medlemmers løn skal jf. overenskomst for social- og sundhedspersonale vurderes ved en årlig lønforhandling. Det betyder dog ikke, at alle medlemmer skal indstilles, men blot at den tillidsvalgte, som har forhandlingskompetencen, begrunder den valgte prioritering.

Alle medlemmer skal ved nyansættelse have forhandlet den bedst mulige løn.

Indgåede aftaler om kvalifikations- og funktionsløn samt resultatløn/engangstillæg, skal indeholde en faglig begrundelse og dække både kerneopgaver og særlige funktioner.

 

Sektoren skal arbejde for at:

  • Der er ligeløn mellem kønnene
  • Sammenlignelige opgaver og indsatser i kommunen og regionen aflønnes ens
  • Der i forbindelse med aftale om funktionsløn skal foreligge en funktionsbeskrivelse
  • Der sikres en lønudvikling ved efter- og videreuddannelse
  • Løntillæg altid er pensionsgivende
  • Der ikke indgås aftaler med modregning
  • Der skal så vidt muligt ikke indgås aftaler om resultatløn/engangstillæg
  • Der på arbejdspladserne udarbejdes en lønstrategi, som sikrer lønudvikling

 

 

Godkendt af bestyrelsen 9. februar 2022