Kontingent for FOA Midt- og Vestjylland

Se hvad det koster at være medlem af FOA Midt- og Vestjylland

 Find din kontingent

FRADRAG i 2023:

Fagforening:
Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er 6.000 kr. Det betyder, at du får fradrag for hele dit indbetalte fagforeningskontingent. Du skal selv indberette fradraget/kontingentet i rubrik 50 på forskudsopgørelsen, hvis du vil have det med fra årets start ellers indberettes det automatisk herfra sidst på året til SKAT.

A-kasse:
Der er ikke noget loft for kontingent til A-kasse og efterløn. Her skrives hele det indbetalte beløb i rubrik 52 på din forskudsopgørelse.