Teknik- og serviceområdet i FOA Horsens

Omfatter bl.a. faggrupperne:

Teknisk servicemedarbejder
Teknisk serviceleder
Ejendomsserviceassistent
Parkeringsvagt
Beredskabsassistent
Viceberedskabsmester
Beredskabsmester
Overstyrmand
Skibsfører
Skibsassistent
Overfartsleder
Regionsbetjent
Pedeller ved ældreboliger