Pædagogisk sektorområde i FOA Horsens

Omfatter bl.a. faggrupperne:

Dagplejere
Pædagogmedhjælper
Omsorgs- og pædagogmedhjælper
Dagplejepædagoger
Dagplejeleder / souschefer
Pædagogiske konsulenter