Social og sundhed / Kost og serviceområdet i FOA Horsens

Omfatter bl.a. faggrupperne:

Social- og sundhedsområdet:

Portører
Handicaphjælper
Handicapledsager
Tilsynsførende assistent
Værkstedsassistent / værkstedsleder
Ledende servicepersonale
Leder / mellemledere indenfor Kommunernes Landsforening
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistenter
Hjemmehjælper
Sygehjælper
Beskæftigelsesvejleder
Plejehjemsassistenter
Plejere

Kost- og serviceområdet:

Husassistent
Servicemedarbejder
Serviceassistent
Kantineleder
Rengøringsleder