Procedure i forbindelse med overgang til den nye forhåndsaftaleDet konverterede ulempetillæg bortfalder pr. 1. april 2009. Bortfaldet sker samtidig med indførelse af nye regler vedr. arbejdstidsbestemte tillæg jf. OK-08.


Der er enighed om, at alle pædagogmedhjælpere på baggrund af OK-08 minimum får en grundlønsstigning på 2 løntrin pr. 1. april 2009.


Tillæg på 2 løntrin jf. den gamle forhåndsaftale for 6 års erfaring bortfalder pr. 1. april 2009. Tillægget bortfalder efter følgende principper:


Pædagogmedhjælpere uden PGU/PAU, der pr. 31. marts 2009 har:  • 11 års erfaring og derover: Bortfald sker pr. 1. april 2009.
  • 10 års erfaring, men endnu ikke 11 års erfaring: Bortfald sker ved opnåelse af 11 års erfaring.
  • 8 års erfaring, men endnu ikke 10 års erfaring: Bortfald sker ved opnåelse af 10 års erfaring.
  • 6 års erfaring men endnu ikke 8 års erfaring. Bortfald sker ved opnåelse af 8 års erfaring.

Pædagogmedhjælpere med PGU/PAU, der pr. 31. marts 2009 har:  • 6 års erfaring og derover: Bortfald sker pr. 1. april 2009.