Pædagogmedhjælperne får ny forhåndsaftaleVed forhandling d. 18. marts blev Frederikshavn kommune og FOA Frederikshavn enige om en ny forhåndsaftale for pædagogmedhjælpere. Forhåndsaftalen træder i kraft d. 1. april 2009. FOA har underskrevet aftalen den 31. marts 2009.

Hent aftalen her (pdf)

Forhåndsaftalen betyder løntilbageholdenhed for de erfarne!


Som det er beskrevet i artiklen i seneste nummer af FAGET, var der hed debat på medlemsmødet for pædagogmedhjælpere i februar 2009. Forudsætningen for at få en aftale fra Frederikshavn kommunes side har nemlig været, at der skulle ske modregning i de lokale erfaringstillæg pr. 1. april 2009, når de nye centrale erfaringstillæg træder i kraft. Du kan læse artiklen fra medlemsmødet her (pdf)

Sektorformand René Johansen fortæller: "Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at lande en aftale, der også fremover sikrer pædagogmedhjælperne et lokalt anciennitetsforløb. Herudover bibeholdes kvalifikationsløn for deltagelse i kurser samt mulighed for vikarer om at optjene anciennitet. Jeg mener vi kan være tilfredse med, at vi fortsat har en så "bred" forhåndsaftale", slutter René Johansen.  

Sådan kommer modregningen til at foregå - læs her

FOA Frederikshavn indkalder den 30. april alle pædagogmedhjælpere til informationsmøde om den nye aftale. Mødet afholdes samtidig med en ekstraordinær sektorgeneralforsamling, hvor pædagogisk sektor skal vælge ny sektorformand. Brevet udsendes fra afdelingen d. 8/4-09. 

For yderligere information, kan du kontakte: Sektorformand René Johansen på 4697 1170 eller fællestillidsrepræsentant Hanne Fristrup på 5153 7850 (daginstitutionsområdet) og Birgitte Martensen på 4022 8764 (skole/SFO området).