FOA Århus WEB-TV SENESTE INDSLAG

FOA Århus web-tv bringer historier og nyhedsindslag om emner, der har særlig betydning for FOA-medlemmer. Se tv-reportagen - klik på indslaget.

senestea  2011a  2012a  2013a  2014a  2015a

 

Dagplejen 50 år

Dagplejen i Århus Kommune har 50 års jubilæum i år, og i den anledning var 240 dagplejere med til fest arrangeret af FOA Århus, Århus Kommune og klubb...

Jubilæumsfest 2016

Der var mange medlems-jubilarer til årets fejring af jubilarerne, og det blev som sædvanlig en hyggelig fest, hvor der i år var en 65 års-jubilar med.

Afskedsreception for Kirsten Normann Andersen

Tidligere formand for FOA Århus Kirsten Normann Andersen er kommet i Folketinget for, og fredag holdt afdelingen en afskedsreception for kvinden, der ...

Ny formand og næstformand i FOA Århus

Det gik helt som forventet, da medlemmerne valgte Inge Jensen Pedersen og Mette Fuglsig Schjødt som ny formand og næstformand på FOA Århus ekstraordin...

Kaos på psyk

Nattevagter alene med en uerfaren vikar, lang ventetid på hjælp i hverdagen, vold, trusler og stress. Det er situationen lige nu på psykiatrisk hospit...

Faglighed for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

Faglighed er mange ting. Se en pædagogisk assistent og en pædagogmedhjælpers bud på det.

Salsa på SOSU Århus

Midsommeren blev fejret på SOSU-Århus med tale, sang, salsa og masser af underholdning. FOA Århus var også med, og her kunne eleverne dreje på lykkehj...

Fri leg og masser af sjov

Årets lege- og aktivitetsdag i Skanseparken i Århus var igen en succes, med masser af underholdning, mad og drikke, og der var masser af børn med voks...

Velfærdsalliancen samlede Århus

Omkring 2000 borgere bakkede torsdag op om velfærdsalliancens demonstration i Århus, og sammen med lokale politikere og forenings folk fra området ble...