Regler: Ophold i udlandet

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du opholder dig i udlandet i din ledighedsperiode, eller hvis du får efterløn.

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS og i det øvrige udland (Nr. 1925 af 12. oktober 2021)

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS og i det øvrige udland (Nr. 9828 af 12. oktober 2021)

Vejledning DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 (Nr. 11146 af 4. december 2015)

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn (Nr. 1587 af 18. december 2018)

Vejledning om  om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn (Nr. 10225 af 16. december 2019)

Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne (Nr. 1181 af 26. september 2018)

Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne (Nr. 9816 af 26. september 2018)

Forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger (gældende) (Nr. 883/2004)

Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

Vejledning om retten til danske arbejdsløshedsdagpenge for medlemmer af danske a-kasser omfattet af aftalerne om Storbritanniens udtræden af EU (Brexit)