Selvforskyldt ledig

Hvis du – uden en gyldig grund – enten siger dit arbejde op eller afslår et formidlet arbejde, er du selv skyld i din ledighed.

Derfor bør du altid kontakte a-kassen, inden du opsiger eller afslår et arbejde. Du bør også rette henvendelse, inden du siger nej til et aktiveringstilbud, eller hvis du ønsker at ophøre i et tilbud. Reglerne om selvforskyldt ledighed gælder nemlig også i aktivering.

Karantæne og udelukkelse for dagpenge
Som selvforskyldt ledig får du ikke dagpenge i 3 uger. Udelukkelsen fra dagpenge kaldes en karantæne.

Du får karantæne og udelukkes fra dagpenge i 3 uger:

 • hvis du uden gyldig grund opsiger dit arbejde - det gælder også i en prøveperiode
 • hvis du bliver afskediget af årsager, du selv er skyld i
 • hvis du uden gyldig grund siger nej til et arbejde, som jobcentret har formidlet dig til dig
 • hvis du selv er skyld i, at du ikke ansættes i det formidlede arbejde
 • hvis du stopper uden gyldig grund i et aktiveringstilbud, hvis du må ophøre i et aktiveringstilbud af grunde, du selv er mest skyld i,
 • hvis du uden gyldig grund enten siger nej til eller udebliver fra et aktiveringstilbud.

Du kan få dagpenge igen, når du har afviklet karantænen.


Gentagelsesvirkning: 2 gange inden for 12 måneder
Hvis du to gange inden for 12 måneder selv er skyld i, at du er ledig, mister du retten til dagpenge.
Du kan få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers ordinært arbejde inden for 3 måneder, som deltidsforsikret mindst 150 timer.

Afvikling af karantæne
En karantæne kan kun overstås i perioder, hvor du kunne have fået dagpenge – hvis karantænen ikke havde været der. Du skal derfor være tilmeldt jobcentret og i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet i karantæneperioden. Holder du ferie, bliver din karantæne forlænget. Karantænen medfører som hovedregel, at du mister dagpenge for sammenlagt 3 uger. Men karantænen kan også overstås på 2 andre måder:

 1. Hvis du ikke har afviklet din karantæne inden for 3 måneder, bortfalder karantænen.
 2. Hvis du får arbejde i sammenlagt 185 timer, bortfalder karantænen (eller den resterende del af den).
  Som deltidsforsikret skal du have arbejde i et antal timer, der svarer til 5 x din gennemsnitlige
  ugentlige arbejdstid, før du blev ledig.

 

Se også: