Arbejdsophør

Hvis du selv er skyld i din ledighed
Hvis du selv er skyld i dit arbejdsophør eller at du ikke kommer i arbejde, vil du blive idømt en karantæne.

Hvis du selv er skyld i at du bliver fyret
Du kan blive afskediget fra et job eller et aktiveringstilbud og selv være skyld i det. Det gælder bl.a., hvis du bliver fyret, fordi du:

 • udebliver fra dit arbejde eller ikke overholder arbejdstiderne
 • ikke overholder arbejdspladsens retningslinjer om sygemelding mv.
 • er voldelig over for dine kollegaer
 • tager af kassen m.v.
 • har misbrugsproblemer
 • bliver frakendt dit kørekort, og kørekortet er en forudsætning for ansættelsen.


Hvis du selv er skyld i at du at du ikke kommer i arbejde
Der er en række situationer der sidestilles med arbejdsophør, for eksempel hvis du:

 • uden en gyldig grund siger nej til et arbejde, som jobcentret eller a-kassen har henvist dig til
 • uden en gyldig grund siger nej til eller udebliver fra et aktiveringstilbud
 • selv er skyld i at du ikke ansættes i et henvist job.  

Som hovedregel kan siges, at hvis årsagen til arbejdsophøret, væsentligt skyldes dig, vil du være selvforskyldt ledig – og idømmes en karantæne. 

Der er dog en række situationer, hvor du kan ophøre i job eller afslå et job, uden at du idømmes en karantæne. Det er i de situationer, hvor du har en gyldig grund til ophøret eller afslaget.


Hvis du siger dit job op pga. konkrete fremtidsplaner

Hvis du selv siger dit job op, fordi du fx skal starte i et andet job, kan du ikke modtage dagpenge i den mellemliggende periode. Det samme gælder, hvis du siger op, fordi du fx skal:

 • begynde på eller fortsætte en uddannelse
 • gå på efterløn
 • begynde selvstændig virksomhed
 • rejse til udlandet
 • flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold.

Se også: