Få dagpengeret som nyuddannet (dimittend)

Har du netop gennemført en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed? Eller en erhvervsgrunduddannelse (EGU)? Eller en integrationsgrunduddannelse (IGU)?
Så har du en genvej til at få dagpenge.
På denne side kan du læse, hvordan, hvornår og hvor meget du kan få i dagpenge som dimittend.

Spørgsmål og svar

14-dages frist for at blive dimittend-medlem

Du skal skriftligt bede om at blive dimittend-medlem senest 14 dage efter uddannelsen – ellers mister du retten til dimittend-dagpenge.

Herunder kan du læse, hvad du skal gøre for at blive dimittend-medlem.

Sådan bliver du dimittend-medlem, hvis du ikke allerede er medlem at a-kassen
For at få dagpenge som dimittend skal du melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Det er vigtigt at du overholder 14-dages fristen, da du ellers ikke kan få dagpenge efter uddannelsen. For at blive medlem skal du udfylde en indmeldelsesblanket.

Meld dig ind

Du skal bo og opholde dig i Danmark på det tidspunkt, hvor du bliver medlem af a-kassen som dimittend. Du skal også have boet og opholdt dig i Danmark, umiddelbart før du påbegyndte uddannelsen, for at kunne blive dimittend-medlem. 

Hvis du allerede er medlem af en FOAs A-kasse 

For at få dagpenge som dimittend skal du skriftligt bede om at ændre status til dimittend i a-kassen. Det skal du gøre senest 14 dage efter, du afsluttede uddannelsen. 

Det er vigtigt at du overholder 14-dages fristen, da du ellers ikke kan få dagpenge som dimittend. Du kan bede om at få dimittendstatus ved at udfylde en dimittendblanket.

Gå til dimittendblanketten

For at blive dimittend-medlem skal du bo og opholde dig i Danmark. Du skal også have boet og opholdt dig i Danmark, umiddelbart før du begyndte på uddannelsen. 
Hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, når din uddannelse afsluttes, kan det i nogle situationer bedre betale sig at forblive ”almindeligt” medlem. Det skyldes, at man som dimittend kun har ret til dagpenge i 1 år. Hvis du som ”almindeligt” medlem kan opfylde et indkomst-/beskæftigelseskrav, kan du få dagpenge i 2 år. 

Dog kan du efter omstændighederne risikere at få en lavere sats, hvis du vælger at forblive ”almindeligt” medlem. Det kommer an på, hvor høj en lønindtægt du havde under uddannelsen. Men hvis du har fået voksenelevløn eller har haft mange arbejdstimer ved siden af din uddannelse, vil du i nogle situationer kunne få en højere dagpengesats, hvis du forbliver ”almindeligt” medlem frem for at blive dimittend-medlem. 

Hvis du er i tvivl, om du skal beholde dit nuværende a-kassemedlemskab, eller om du skal skifte til dimittend-medlem, anbefaler vi, at du kontakter din lokale a-kasse.

Kontakt a-kassen

Hvis du er medlem af en anden a-kasse
Er du medlem af en anden a-kasse, men netop har gennemført en uddannelse inden for FOAs fagområde, kan du få dit medlemskab overflyttet til FOAs A-kasse. Det gør du ved at udfylde en indmeldelsesblanket.

Meld dig ind

Det er vigtigt, at du indsender indmeldelsesblanketten senest 14 dage efter uddannelsen – ellers mister du retten til dimittend-dagpenge. For at blive overflyttet som dimittend-medlem skal du bo og opholde dig i Danmark på overflytningstidspunktet. Du skal også have boet og opholdt dig i Danmark, umiddelbart før du begyndte på uddannelsen. 

Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, når din uddannelse afsluttes, kan det i nogle situationer bedre betale sig at blive overflyttet som ”almindelig” medlem. Det skyldes, at du som dimittend kun har ret til dagpenge i 1 år. Hvis du som ”almindeligt” medlem kan opfylde et indkomst-/beskæftigelseskrav, kan du få dagpenge i 2 år.  Dog kan du efter omstændighederne risikere at få en lavere sats, hvis du vælger at forblive ”almindeligt” medlem. Det kommer an på, hvor høj en lønindtægt du havde under uddannelsen. Men hvis du har fået voksenelevløn eller har haft mange arbejdstimer ved siden af din uddannelse, vil du i nogle situationer kunne få en højere dagpengesats, hvis du forbliver ”almindeligt” medlem frem for at blive dimittend-medlem. 

Hvis du er i tvivl, om du skal overflyttes som ”almindeligt” medlem eller som dimittend, anbefaler vi, at du  kontakter din lokale a-kasse.

Kontakt a-kassen

Hvornår er din uddannelse afsluttet?

Hvis du har bestået alle fag og praktikker, er din uddannelse afsluttet den dag, du har taget din sidste eksamen. Efter dit sidste eksamensfag må der ikke være mere undervisning.

Er du ansat som elev med en uddannelseskontrakt, kan din uddannelse også betragtes som afsluttet, den dag kontrakten udløber.

Uanset hvilken dag, din uddannelse anses for afsluttet, skal der være gået mindst 18 måneder, fra du begyndte på den.Du skal opfylde et sprogkrav eller et tilknytningskrav for at få dagpenge

For at få dagpenge som dimittend, skal du opfylde enten et sprogkrav eller et tilknytningskrav.  Se herunder, hvordan du opfylder sprogkravet eller tilknytningskravet.

Sprogkravet
’Sprogkravet’ er et krav om, at du har opnået nogle danskkundskaber på baggrund af en prøve eller en uddannelse. 

Du kan opfylde sprogkravet, hvis du fx har:

 • gennemført 6. klasse i det danske skolesystem (dvs. dansk folkeskole, friskole eller privatskole)
 • bestået danskprøven ’Dansk 2’
 • bestået faget dansk på en erhvervsuddannelse (dvs. på social- og sundhedsuddannelserne, pædagogisk assistent-uddannelsen, serviceassistent-uddannelsen, rengøringsteknikeruddannelsen m.fl.)
 • gennemført en videregående uddannelse, hvor undervisningen primært er foregået på dansk
 • dansk ordblindeundervisning for voksne

Der er en række andre uddannelser, som også opfylder sprogkravet. Kontakt derfor din lokale a-kasse, hvis du ikke har nogen af ovenstående uddannelser eller prøver.


Krav om arbejdstimer (tilknytningskravet)
Du har opfyldt tilknytningskravet, hvis du har haft mindst 600 arbejdstimer som lønmodtager inden for de seneste 24 måneder (400 timer, hvis du er deltidsforsikret). For at arbejdstimerne kan medregnes, må din arbejdsgiver ikke have fået tilskud til din løn. 

Arbejdstimerne skal være spredt ud over 12 måneder. 

Du opfylder derfor ikke tilknytningskravet, hvis du fx har fået løn for 100 timer pr. måned i 6 måneder, fordi der ikke er 12 måneder med arbejdstimer.
Har du modtaget elevløn under din uddannelse, og har din arbejdsgiver ikke modtaget tilskud til din elevløn, kan du opfylde tilknytningskravet på baggrund af dine arbejdstimer fra elevuddannelsen.

Kontakt a-kassen

Fra hvilket tidspunkt kan jeg få dagpenge som dimittend?

Jeg er blevet nyindmeldt i a-kassen i forbindelse med uddannelsens afslutning
Hvis du har meldt dig ind i a-kassen i forbindelse med, at du har gennemført uddannelsen, kan du tidligst få dagpenge 1 måned efter, at uddannelsen er afsluttet.  

For at få dagpenge skal du blandt andet tilmelde dig jobcentret og udfylde en ledighedserklæring på foa.dk.

Jeg har været medlem af a-kassen under uddannelsen
Hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, når du har gennemført uddannelsen, vil du kunne få dagpenge fra dagen efter, at uddannelsen er afsluttet. 

Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindre end 1 år, kan du først få dagpenge 1 måned efter, at uddannelsen er afsluttet.
For at få dagpenge skal du blandt andet tilmelde dig jobcentret og udfylde en ledighedserklæring på foa.dk. 

Se hvad du skal gøre, hvis du er ledig og vil søge om dagpenge

Tilmeld dig jobcenteret

Udfyld en ledighedserklæring

Så længe kan du få dagpenge som dimittend

Du kan få dagpenge i 1 år
Som dimittend kan du få dagpenge i 1 år. 

Da vi udbetaler dagpenge i timer, bliver din dagpengeperiode også opgjort i timer. Som fuldtidsforsikret medlem svarer 1 års dagpenge til, at du kan få dagpenge i 1.924 timer. Er du deltidsforsikret, kan du få dagpenge i 1.560 timer. 

Du kan bruge dine dagpengetimer inden for en periode på 2 år. Denne tidsramme kalder vi ’referenceperioden’. Når de 2 år er gået, kan du ikke længere gøre brug af dine dagpengetimer. Heller ikke selv om du ikke har brugt alle timerne op.

Referenceperioden kan dog forlænges med perioder, hvor du har: 

 • modtaget sygedagpenge fra kommunen (ud over de første 6 uger)
 • modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
 • modtaget tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven
 • modtaget plejevederlag efter serviceloven.

Arbejde kan forlænge din dagpengeperiode
Hvis du får arbejde, efter din dagpengeperiode er startet, kan du bruge arbejdstimerne til at optjene en ny dagpengeperiode.

Læs om at optjene en ny dagpengeperiode

Hvis du ikke har haft nok arbejde til at få en ny dagpengeperiode, når din 1-årige dagpengeperiode udløber, kan du bruge arbejdstimerne til at forlænge din dagpengepengeperiode med op til 1 år. Hver arbejdstime du har haft, siden din dagpengeperiode startede, giver dig mulighed for at forlænge dagpengeperioden med 2 timer.

Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan opnå ret til dagpenge af arbejdstimerne én gang. Bruger du arbejdstimerne til at forlænge din dagpengeperiode med, kan du derfor ikke også bruge timerne til at optjene en helt ny dagpengeperiode. 

Så meget kan du få i dagpenge som dimittend

Størrelsen på dine dagpenge afhænger af din alder, og om du er forsørger eller ej.

Hvornår er man forsørger?
Man er forsørger, når man har forsørgelsespligt overfor et barn under 18 år. 

Man er kun forsørger, hvis der er tale om egne eller adopterede børn. Man er altså ikke forsørger, fordi man er gift, og ægtefællen har et barn under 18 år.
Du kan finde reglerne om forsørgelsespligt i lov om børns forsørgelse på retsinformation.dk.

Dagpenge som dimittend med forsørgerpligt
Er du fuldtidsforsikret dimittend-medlem, vil du få 16.177 kr. pr. måned i dagpenge (2023). 

Er du deltidsforsikret, er dagpengesatsen 10.785 kr. pr. måned (2023).

Ovenstående beløb er dagpenge for en hel måned. Hvis du fx har arbejde, holder ferie eller er syg i måneden, vil dette blive fradraget i dine dagpenge, og beløbet vil derfor være lavere.

Når du modtager dagpenge som dimittend, kan vi beregne en højere dagpengesats til dig, når du opfylder følgende betingelser:

 • Der er gået mindst 6 måneder, siden du fik dagpengeret som nyuddannet.
 • Du har haft en lønindtægt i mindst 3 måneder.
 • Din løn har været høj nok til, at vi kan give dig en højere dagpengesats.

Dagpenge for dimittender uden forsørgerpligt
Er du dimittend uden forsørgelsespligt, vil du få udbetalt dagpenge med en højere sats i de første 3 måneder af din dagpengeperiode, hvorefter satsen bliver sat ned. Hvor meget den sættes ned, afhænger af din alder. 

I skemaet herunder kan du se, hvad dagpengene udgør for dimittender, der ikke har forsørgerpligt i 2023:

Hvornår i dagpengeperioden  Alder
 
    Fuldtidsforsikret     Deltidsforsikret
 
De første 3 måneder 
Alle (uanset alder)
  14.106 kr.
  9.404 kr.
Efter 3 måneder
30 år eller derover
  12.253 kr.

  8.169 kr.
 
Efter 3 måneder
 
Under 30  år
 

9.700 kr.

 

  6.467 kr.
Vi opgør de 3 måneder af dagpengeperioden i timer, og 3 måneder svarer til 481 timer. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret medlem vil få udbetalt dagpenge med en højere sats i de første 481 timer af din ledighedsperiode. Når du har fået dagpenge i sammenlagt 481 timer, vil din sats blive sat ned. Er du deltidsforsikret, er det når du har fået dagpenge i 390 timer, at satsen nedsættes. 

Når du modtager dagpenge som dimittend, kan vi beregne en højere dagpengesats til dig, når du opfylder følgende betingelser:
 • Der er gået mindst 6 måneder, siden du fik dagpengeret som nyuddannet.
 • Du har haft en lønindtægt i mindst 3 måneder.
 • Din løn har været høj nok til, at vi kan give dig en højere dagpengesats.