Hvordan bliver min månedlige dagpengesats udregnet, hvis jeg er nyuddannet eller værnepligtig?

Har du optjent dagpengeret som nyuddannet (dimittend) eller som værnepligtig, får du udbetalt dagpenge med en fast sats.

Satsen udgør 82 % af den højeste dagpengesats, hvis du har forsørgerpligt overfor et barn. Det svarer til 15.868 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret/10.579 kr. pr. måned som deltidsforsikret (2022).


Er du ikke forsørger, er satsen 71,50 % af den højeste dagpengesats. Det svarer til 13.836 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret/9.224 kr. pr. måned som deltidsforsikret (2022).


Forsørger kontra ikke-forsørger
Har du et barn under 18 år, er du som udgangspunkt forsørger. Når barnet fylder 18 år, er din forsørgerpligt over for dit barn som hovedregel ophørt. Det er dog en betingelse, at dit barn bor i Danmark, medmindre du er EU/EØS-borger. Hvis det er tilfældet, må dit barn også opholde sig i et andet EU/EØS-land. Opholdsretten gælder ikke Grønland og Færøerne, der hverken er omfattet af de danske arbejdsløshedsforsikringsregler eller er medlem af EU/EØS.

Hvis du vil læse mere om, hvornår du betragtes som forsørger, kan du læse mere i Social- og Indenrigsministeriets lov om børns forsørgelse (børnebidragsloven).

Læs børnebidragsloven

Beregning af sats for dimittender/værnepligtige
Som dimittend eller værnepligtig beholder du ikke nødvendigvis den faste sats i hele dagpengeperioden. Du kan nemlig få beregnet en ny og højere dagpengesats, hvis du har haft mindst 3 måneder med indtægt, efter du afsluttede uddannelsen eller perioden med værnepligt. Du kan tidligst få udbetalt den højere og beregnede dagpengesats 6 måneder, efter du fik ret til dagpenge.