Opholdskrav

Bemærk at opholdskravet afskaffes med virkning fra og med den 1. februar 2020. Samtidig indføres en overgangsordning for dem, der har meldt sig ud eller lod sig slette af a-kassen på grund af opholdskravet.

Læs mere om afskaffelse af opholdskravet


For at få dagpenge skal du have boet i Danmark eller i andre EU-lande i en årrække. Det kaldes for opholdskravet og gælder fra 1. januar 2019. For at få ret til dagpenge skal du enten have boet her i landet (inklusive Grønland og Færøerne) eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt mindst 5 år inden for de seneste 12 år. EØS-landene er Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

I 2020 udgør opholdskravet 6 år inden for de seneste 12 år. I 2021 og derefter hæves kravet til 7 år inden for de seneste 12 år.

Der er dog en række undtagelser til reglerne, som du kan læse om nedenfor.

Før 1. januar 2019

Fik du dagpenge før eller henover årsskiftet 2018-2019?

Efter 1. januar 2019

Er du blevet ledig den 1. januar 2019 eller derefter, og har du boet i udlandet i flere år?

Undtagelser

Hvis du boet i udlandet, sidestilles det i visse situationer med, at du har opholdt i Danmark.