Jeg bor eller arbejder i udlandet og vil gerne på efterløn. Hvad gør jeg?

Efterløn er en særlig dansk ordning. Se her, om du kan gå på efterløn, hvis du bor eller arbejder i udlandet.

Du skal opfylde de generelle betingelser for ret til efterløn

For at kunne gå på efterløn i udlandet skal du opfylde de samme betingelser, som hvis du var i Danmark.

Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet både for at kunne få efterlønsbevis og for at kunne gå på efterløn. Du må ikke allerede have trukket dig tilbage fra arbejdsmarkedet eller være syg. Hvis du ikke er i arbejde, skal du være tilmeldt som ledig i det land, du opholder dig i, og aktivt søge arbejde dér.

Du skal have været medlem af en a-kasse i et vist antal år for at få ret til efterløn. Har du haft arbejde og været arbejdsløshedsforsikret i udlandet, kan du muligvis bruge perioderne til at opfylde dette krav.

Det skal du også for at kunne gå på efterløn i udlandet

For at kunne gå på efterløn i udlandet skal du:

  • være medlem af en dansk a-kasse
  • bo i et land inden for EØS-området, i Schweiz, Storbritannien, Grønland eller på Færøerne den dag, du går på efterløn. Skal du blot have dit efterlønsbevis, kan du bo hvor som helst i verden.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for at arbejde eller opholde sig i udlandet som efterlønsmodtager.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl

Reglerne om efterløn og udland er komplicerede. Derfor bør du kontakte a-kassen, hvis du bor i udlandet og vil vide, om du kan gå på efterløn.