Kan jeg få min efterløn med til udlandet?

Du kan frit få din efterløn med til landene inden for EØS-området samt Grønland, Færøerne og Schweiz. Er opholdet midlertidigt, dvs. en sammenhængende periode på højst 3 måneder, får du efterløn på normal vis. Er det ikke et midlertidigt ophold, skal du have efterløn efter særlige regler.

Midlertidigt ophold i udlandet (under 3 måneder)

Hvis du opholder dig i udlandet i  højst 3 måneder om året sammenlagt, skal du blot kontakte din a-kasse inden du rejser. Så får du efterløn på normal vis.

Længerevarende ophold,  bopæl eller arbejde i udlandet

Hvis du tager bopæl eller arbejde i EØS-området, Schweiz, Færøerne, Grønland og Storbritannien, skal du udfylde et særligt efterlønskort (AR 249) og sende særlig dokumentation ind til os. Er det uden for de nævnte lande, kan du kun holde ferie i en midlertidig periode, hvis du vil have efterløn.

Et ophold er længerevarende, hvis det varer mere end 3 måneder.

Hvis du får arbejde, mens du er i udlandet

Får du arbejde, skal du normalt overflyttes til det andet lands forsikringssystem.

Du risikerer helt at miste efterlønnen i to situationer:

  • Hvis du på et tidspunkt begynder at få dagpenge fra det andet lands forsikring, eller
  • Hvis du ikke søger om at blive genoptaget i din danske a-kasse senest fire uger efter, at din udenlandske a-kasseforsikring ophører.

Du skal altid kontakte os, hvis du får arbejde i udlandet.

Det skal du være opmærksom på

Du skal indsende dokumentation til din a-kasse

Hvis du tager længerevarende ophold, bopæl eller arbejde i EØS-området mv., skal du sende særlig dokumentation ind. Det kan være bopælsattest, dokumentation for eventuel skattefritagelse, udbetalingsmeddelelser fra pensionsselskaber og årlige skatteopgørelser fra Danmark og fra det andet land.

Vi kan kræve, at du får dokumentationen oversat til dansk, men vi gør det kun, hvis det er nødvendigt.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl

Reglerne er komplicerede, og et forkert valg kan betyde, at du ikke kan få udbetalt efterløn. Derfor bør du kontakte a-kassen, hvis du vil vide, om du kan modtage efterløn under dit ophold i udlandet.

Hvad er EØS-området?