Ret til efterløn og medlemskab af a-kasse

Du skal have været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag i 30 år for at have ret til at få efterløn. Men er du født inden 1. januar 1976, er kravet om medlemskab og betaling af efterlønsbidrag mindre.

Tidspunktet for, hvornår du har ret til efterløn er afhængig af, hvornår du er født. 

Læs mere:  Aldersgrænser for efterløn og folkepension


Se hvad der gælder dig i skemaet herunder. 

Betingelserne i skemaform:

 

Fødselsdatoer         Så længe skal du være medlem af
a-kassen, indtil du går på efterløn/får efterlønsbevis 
Så længe skal du betale efterlønsbidrag,
indtil du går på efterløn/får efterlønsbevis
 1.3.1952 - 31.12.1958    Uafbrudt fra 1.4.1999
 og mindst 20 år inden for
 de sidste 25 år
 Indbetalt uafbrudt fra
 1.4.1999
 1.3.1952 - 31.12.1958  Uafbrudt fra 1.7.1999
 og mindst 20 år inden for de
 sidste 25 år
 Indbetalt uafbrudt fra
 1.7.1999 og mindst i 20 år
 inden for de sidste 25
år
 1.1.1959 - 30.6.1964  Uafbrudt fra 1.7.1999
 og mindst 20 år inden for de
 sidste 25 år
 Indbetalt uafbrudt fra
 1.7.1999 og mindst i 20 år
 inden for de sidste 25
år
 1.1.1959 - 31.12.1975  I mindst 25 år og uafbrudt
 fra 1.1.2008
 Indbetalt i mindst 25 år
 og uafbrudt fra 1.1.2008
 1.1.1976 - 31.12.1977  I mindst 30 år og senest fra
 32-årsdagen
 I 30 år og senest fra
 32-årsdagen
 1.1.1978 eller senere  I mindst 30 år  I 30 år og senest fra
 30-årsdagen


Når du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på reglerne om mindsteindbetaling og uafbrudthed.

Mindsteindbetalingskravet
Når du er med i efterlønsordningen, skal du som minimum have indbetalt efterlønsbidrag et bestemt antal år for at kunne gå på efterløn. Du skal betale efterlønsbidrag, indtil du får udstedt dit efterlønsbevis eller går på efterløn. Det betyder, at ikke alle medlemmer af FOAs A-kasse kommer til at betale til efterlønsordningen i lige mange år, ligesom nogle medlemmer kommer til at betale i flere år end mindsteindbetalingskravet. I skemaet foroven, kan du se, hvor mange år du mindst skal have indbetalt efterlønsbidrag for at kunne gå på efterløn.

Uafbrudthedskravet
Hvis du er omfattet af uafbrudthedskravet, skal du betale efterlønsbidrag og være medlem af en a-kasse uden afbrydelse for at kunne gå på efterløn. Det betyder, at ikke alle medlemmer af FOAs A-kasse, skal være medlem af en a-kasse og skal betale til efterlønsordningen lige længe. Hvor længe du skal være medlem og betale til ordningen, afhænger af din fødselsdato. I skemaet ovenfor, kan du se reglerne, der gælder dig.

Bidragsfri periode
Hvis du er født mellem den 2. juli 1960 og 31. december 1975, kan du have mulighed for at få en bidragsfri periode, hvor du ikke behøver at betale efterlønsbidrag. Du kan kontakte dit lokale a-kassekontor for mere information.  Bag om efterlønsordningen

Efterlønsordningen blev indført i 1978, og der er løbende sket ændringer i betingelserne for at få efterløn. Det er årsagen til, at der er forskel på reglerne afhængig af, hvornår du er født.

Det betyder, at det afhænger af din fødselsdag, hvornår og hvor længe du kan få efterløn.

Jeg fik ikke tilmeldt efterlønsordningen i tide

Fortryder du, at du ikke har tilmeldt dig til efterlønsordningen eller fortryder du, at du har fravalgt ordningen?

Så kan du måske nå at komme med i efterlønsordningen alligevel.