Hvordan skal pensioner trækkes fra i efterlønnen?

Klik på din alder nedenfor og se, hvordan din pension skal trækkes fra din efterløn.

Hvis du vil have et fingerpeg om, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn, kan du lave en beregning.  Vi gør opmærksom på, at beregningen ikke er præcis, men vil give dig et cirka-beløb.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?


Hvordan skal pensioner trækkes fra i efterlønnen?

Født før 1. januar 1956 og opfylder 2-årsreglen

Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension: 55 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen

Født før 1. januar 1956 og opfylder ikke 2-årsreglen

For at undgå at trække helt små pensioner, er der et bundfradrag på 15.700 kr. pr. år (2018). Det skal bruges ved beregningen af fradraget for alle slags pensioner. Det skal dog ikke bruges, når det drejer sig om løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner.

  • Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension: 50 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen.
  • Livsvarige pensioner, der ikke er løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner: 48 % af den forventede årlige pension før skat skal trækkes fra i efterlønnen.
  • Alle andre former for pension: 3 % af den samlede værdi før skat skal trækkes fra. Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterlønsperioden. Ved denne nemme måde at beregne pensionsfradraget på tages der ikke højde for bundfradraget. Fradraget for pensioner vil derfor blive en smule mindre end det resultat, man når frem til, hvis man har en af de to sidstnævnte pensionsformer.

Født 1. januar 1956 eller senere

  • Arbejdsmarkedspension, som udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af den årligt udbetalte pension før skat. 
  • Løbende livsvarige arbejdsmarkedspension, som ikke udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. 
  • Arbejdsmarkedspension, som ikke er livsvarig (fx ratepension) og ikke udbetales løbende, skal modregnes med 4 % af pensionsbeløbet. 
  • Løbende livsvarig privattegnet pension skal den modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Det gælder uanset om den udbetales i efterlønsperioden eller ej. 
  • Alle andre former for pensioner skal trækkes i efterlønnen med 4 % af den samlede værdi før skat. Det gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige, og pensioner hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang.

Hvordan får I oplysning om mine pensioner?

Dine pensioner bliver indberettet elektronisk til SKAT et halvt år før, du når efterlønsalderen. Vi modtager først oplysningerne ca. 2 måneder før, du når efterlønsalderen.

Hvis du vil på efterløn, skal du fortælle os, om oplysningerne er rigtige, og hvad der evt. er sket med dine pensioner i det sidste halve år, før du nåede efterlønsalderen.

Derudover skal du altid oplyse os om det, hvis du begynder at få udbetalt en løbende arbejdsmarkedspension, mens du er på efterløn. Du skal også sende os udbetalingsmeddelelsen for pensionen, når din pension reguleres, så vi altid ved, hvor meget du får udbetalt.

Har det nogen betydning, hvis jeg hæver en pension før efterlønsalderen?

Er du født før 1. januar 1954 skal pension, som hæves før efterlønsalderen (60 år), ikke trækkes fra i efterlønnen.

Er du født senere, skal pensioner, som hæves fra din 60-årsdag til du når efterlønsalderen, modregnes i efterlønnen. Det gælder dog ikke, hvis du har været ledig og har fået dem trukket fra i dagpengene eller anden offentlig forsørgelsesydelse.