Hvordan skal pensioner modregnes i efterlønnen?

Når du går på efterløn, er dine pensioner med til at afgøre, hvor meget du kan få udbetalt. Det beløb, der skal trækkes fra efterlønnen, afgøres af, hvilke pensioner du har.

Både privattegnede pensioner og pensioner, som stammer fra et ansættelsesforhold, skal trækkes i din efterløn. Du skal også modregnes for de pensioner, der slet ikke bliver udbetalt i efterlønsperioden.

Nogle få pensioner skal dog ikke trækkes fra, fx svageligheds- og tilskadekomstpension, ATP og visse pensioner til efterlevende ægtefælle, samlever eller børn.

Hvor meget skal modregnes i min efterløn?

A-kassen skal lave endelig opgørelse af værdien på alle dine pensioner i forbindelse med, at du går på efterløn. Pensionerne modregnes i efterlønnen, ud fra denne værdi – også selvom pensionerne efterfølgende skulle blive enten højere eller lavere.

Det gælder dog ikke arbejdsmarkedspensioner, som du får udbetalt løbende (dvs. hver måned) i efterlønsperioden. En sådan pension skal altid trækkes fra ud fra det faktisk udbetalte beløb før skat.

Herunder kan du se, hvordan pensionerne bliver modregnet:

  • Arbejdsmarkedspension, som udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af den årligt udbetalte pension før skat.
  • Løbende livsvarige arbejdsmarkedspension, som ikke udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb.
  • Arbejdsmarkedspension, som ikke er livsvarig og ikke udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 4 % af pensionsbeløbet. Det kan være en pension, hvor hele beløbet udbetales på én gang (fx kapitalpension og aldersordning) eller en ratepension, som ikke udbetales, imens du er på efterløn. 
  • Løbende livsvarig privattegnet pension skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Det gælder, uanset om den udbetales i efterlønsperioden eller ej. 
  • Alle andre privattegnede pensioner, som ikke er livsvarige, skal trækkes i efterlønnen med 4 % af den samlede værdi før skat. Det gælder uanset om pensionen udbetales, imens du er på efterløn eller ej. 

Hvordan opgøres værdien af pensionerne?

½ år før efterlønsalderen indberetter bankerne og pensionsselskaberne til Skat, hvor meget du har sparet op i pension. Disse oplysninger bliver videresendt til os ca. 2 måneder før din efterlønsalder.

Som udgangspunkt er det disse pensionsbeløb, vi lægger til grund ved opgørelsen af dine pensioner – også selvom udsving på aktiemarkedet gør, at din pension er blevet mere eller mindre værd det sidste ½ år før efterlønsalderen.

Hvis du har indbetalt bidrag til pensionerne det sidste halve år før efterlønsalderen, vil disse beløb i nogle situationer skulle tillægges de pensionsbeløb, som er blevet indberettet.


Bestil en beregning af din efterløn

Udfyld blanketten og få lavet en beregning af, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn.