Hvordan skal pensioner modregnes i efterlønnen?

Når du går på efterløn, er dine pensioner med til at afgøre, hvor meget du kan få udbetalt. Det beløb, der skal trækkes fra efterlønnen, afgøres af, hvilke pensioner du har.

Både privattegnede pensioner og pensioner, som stammer fra et ansættelsesforhold, skal trækkes i din efterløn. Du skal også modregnes for de pensioner, der slet ikke bliver udbetalt i efterlønsperioden.

Nogle få pensioner skal dog ikke trækkes fra, fx svageligheds- og tilskadekomstpension, ATP og visse pensioner til efterlevende ægtefælle, samlever eller børn.

Hvor meget skal modregnes i min efterløn?

A-kassen skal lave endelig opgørelse af værdien på alle dine pensioner i forbindelse med, at du går på efterløn. Pensionerne modregnes i efterlønnen, ud fra denne værdi – også selvom pensionerne efterfølgende skulle blive enten højere eller lavere.

Det gælder dog ikke arbejdsmarkedspensioner, som du får udbetalt løbende (dvs. hver måned) i efterlønsperioden. En sådan pension skal altid trækkes fra ud fra det faktisk udbetalte beløb før skat.

Længere nede på siden kan du klikke på den aldersgruppe, som du tilhører, og se hvordan pensionerne bliver modregnet.

Hvornår og hvordan opgøres værdien af pensionerne?

½ år før efterlønsalderen indberetter bankerne og pensionsselskaberne til Skat, hvor meget du har sparet op i pension. Disse oplysninger bliver videresendt til os ca. 2 måneder før din efterlønsalder.

Som udgangspunkt er det disse pensionsbeløb, vi lægger til grund ved opgørelsen af dine pensioner – også selvom udsving på aktiemarkedet gør, at din pension er blevet mere eller mindre værd det sidste ½ år før efterlønsalderen.

Hvis du har indbetalt bidrag til pensionerne det sidste halve år før efterlønsalderen, vil disse beløb i nogle situationer skulle tillægges de pensionsbeløb, som er blevet indberettet.

I forbindelse med, at du går på efterløn, skal du oplyse, om du har indbetalt til pensionerne det sidste ½ år før efterlønsalderen, og om du har pensioner, som vi ikke har fået indberettet.


Tryk på din alder og se, hvordan dine pensioner skal trækkes fra i din efterløn

Bestil en beregning af din efterløn

Udfyld blanketten og få lavet en beregning af, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn.

Spørgsmål og svar om modregning af pensioner i efterlønnen