Hvis du mister retten til dagpenge efter, du er fyldt 50 år

Du skal opfylde flere betingelser for at kunne gå på efterløn.

En af betingelserne er, at du enten opfylder indkomst-/ eller beskæftigelseskravet eller har en dagpengeret, der endnu ikke er udløbet.

Om du skal opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav afhænger af, om du tidligere har været ledig.

Læs mere om disse regler

Hvis du er over 50
Du har ret til at gå på efterløn, selvom din dagpengeret er udløbet, hvis opfylder disse to betingelser:

  1. Du mister dagpengeretten, efter du fyldte 50 år.
  2. Du har ret til efterløn den dag, du når den lovfastsatte efterlønsalder.
  3. Du opfylder opholdskravet. 

Selvom du er undtaget fra at opfylde indkomst-/beskæftigelseskravet, skal du opfylde alle de andre betingelser for at gå på efterløn. Du skal blandt andet stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en længere periode, inden du skal på efterløn - på samme måde, som hvis du fik dagpenge.

Hvis du mister retten til dagpenge nogle få år før efterlønsalderen
Du er både omfattet af ovennævnte undtagelse og har ret til seniorjob, hvis du opfylder disse to betingelser:

  1. Du har ret til efterløn den dag, du når den lovfastsatte efterlønsalder
  2. Du mister dagpengeretten, når der er 5 år eller mindre, til du kan gå efterløn.

 

Læs mere om seniorjob