Timelønnet vikar: Sygedagpenge eller dagpenge under sygdom? 

Løst ansatte og vikarer, som ikke aktuelt er i arbejde på første sygedag, eller som ikke har meldt sig ledige, risikerer ikke at have ret til sygedagpenge i tilfælde af sygdom.

 

Vi anbefaler derfor, at du melder dig ledig, hvis du har huller mellem dine arbejdsdage. På den måde er du sikret bedst muligt, hvis du skulle være så uheldig at blive syg, brække et ben eller få en alvorlig lidelse. Hvis du ikke overholder reglerne, risikerer du at miste din indtægt og blive henvist til at søge kontanthjælp. Du kan dog ikke modtage kontanthjælp, hvis du har formue over 10.000 kr., eller hvis din ægtefælle tjener for meget. Du kan derfor være uheldig, og stå helt uden indtægt.

Hvad vil det sige at være løstansat eller timelønnet vikar? 

  • Vikarer, som er tilknyttet et vikarbureau, som kun betragtes ansat i den periode vikariatet varer. 
  • Tilkaldevikarer som kun betragtes ansat den dag, hvor de har vagter.
  • Løstansatte som ikke har aftale om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, eller aftale om et fast antal vagter på en måned.
  • Typisk er der ikke en aftale om opsigelsesvarsel
  • Arbejdstager har ingen pligt til at tage imod tilbud om vagter.

 

Dagpenge under sygdom

De centrale betingelser for at kunne få dagpenge under sygdom, er, at du, hvis sygdommen ikke var indtrådt, ville have ret til arbejdsløshedsdagpenge og at du er aktivt jobsøgende. Du skal derfor være tilmeldt jobcenteret som ledig, så du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Administrative procedurer du som løstansat timevikar skal leve op til

For at være sikker på at kunne modtage dagpenge under sygdom eller sygedagpenge som løstansat timevikar, skal du derfor opfylde en række administrative procedurer, for at opnå de samme rettigheder, som fastansatte typisk har. Herunder kan du se de grundlæggende krav, der skal være opfyldt forud for en sygemelding:

Noter:

* Du har ret til dagpenge, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og har fået indberettet en lønindtægt på mindst 263.232 kr. (2024-tal) til indkomstregistret inden for de sidste 3 år, mens du har været medlem af a-kassen. Du kan dog højst medregne 21.936 kr. (2024-tal) pr. måned. I nogle tilfælde kan du dog have optjent ret til dagpenge via en gennemført erhvervsrettet uddannelse eller du kan have genoptjent ret til dagpenge via løntimer i stedet for lønindtægt.

Hvis du er deltidsforsikret, gælder der særlige regler for ret til dagpenge.

Hvis du efter 14 dage med dagpenge under sygdom fortsat er syg, overgår udbetalingen til din bopælskommune og kaldes sygedagpenge. Du vil ved overgangen modtage information om, hvordan du skal forholde dig.

Er du i tvivl eller har du spørgsmål om din ret til dagpenge, er du altid velkommen til at kontakte dit lokale a-kassekontor.

** Du kan få sygedagpenge fra din kommune, hvis du ikke kan få fra arbejdsgiveren eller a-kassen. Det kræver, at du har været i beskæftigelse mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder og i mindst 5 af disse har været beskæftiget i minimum 40 timer i hver måned. 

Er du i tvivl eller har du spørgsmål om din ret til sygedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte din lokale FOA-afdeling.