Det mener FOA om psykiatrien

FOA har i mange år arbejdet for et styrket indsats på det psykiatriske område. Her kan du læse om FOAs arbejde med området.
Læs om organiseringen af det psykiatriske område, om FOAs arbejde og holdninger til samme og find mere viden inden for psykiatrien.

FOA er en del af Psykiatrialliancen 

FOA har gennem mange år påpeget behovet for at prioritere psykiatriområdet meget højere. Derfor er FOA en del af ’PsykiatriLøftet’, hvor 44 organisationer og foreninger argumenterer for en langsigtet udviklingsplan for psykiatrien. FOA har også deltaget i udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10-årig psykiatriplan, som blev offentliggjort i januar 2022.

I arbejdet har FOA lagt særligt vægt på behovet for en generelt styrket indsats, både hvad angår kvalitet og kapacitet. FOA har især peget på behovet for en bedre og mere sammenhængende indsats for de sværest syge, herunder for dem som både har et misbrug og en svær psykisk lidelse, en såkaldt dobbeltdiagnose. FOA har også lagt vægt på behovet for en styrket socialpsykiatri, hvor mennesker med en psykisk lidelse lever deres daglige liv. Der er behov for at socialpsykiatrien får langt bedre rammer og muligheder, herunder at dem som arbejder i socialpsykiatrien i langt højere grad har en uddannelse og får mulighed for kompetenceudvikling.

FOA indgår i samarbejdet om Psykiatrialliancen, hvor repræsentanter for medarbejdere, brugere og pårørende har dannet et fælles netværk omkring udviklingen af indsatsen for mennesker med psykisk lidelse. I Psykiatrialliancen er der også lagt pres på regeringen for at indgå en langsigtet plan. Se mere på Psykiatrialliancens hjemmeside: 

Psykiatrialliancen

10-årsplan for psykiatrien 

FOA er glade for at et bredt flertal i Folketinget i september 2022 indgik en aftale om en 10-årig psykiatriplan, der tager udgangspunkt i det faglige oplæg og begynder med de fem indsatsområder først prioriteret heri. Men arbejdet med at forbedre psykiatrien bør ikke slutte med det. Det er en vigtig forudsætning at området løbende prioriteres højt over de næste i hvert fald 10 år, fagligt såvel som økonomisk. Derfor er det også vigtigt at der udarbejdes en specialeplan for det specialiserede socialområde, så også socialpsykiatrien i langt højere grad får indsatsen fagligt oprustet med specialiserede indsatser. 

Læs mere:

Fagligt oplæg til en 10 års plan: Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

FOAs pressemeddelelse: Solid psykiatriplan rammer godt inden for skiven