Det specialiserede socialområde

Læs om FOAs arbejde med og holdninger til det specialiserede socialområde (handicap- og psykiatriområdet).

FOAs politik og strategi for området

​FOA har vedtaget to politiske strategier, der vedrører det specialiserede socialområde.

Det mener FOAs medlemmer

FOA gennemførte i foråret 2021 en undersøgelse blandt medlemmer, der arbejder på døgninstitutioner, bosteder og i psykiatrien. Undersøgelsen omhandler medlemmernes arbejdsvilkår, og deres vurdering af udviklingen samt forskellige udfordringer inden for arbejdsområdet.

Vidste du at...

  • 84 procent oplever, at de tager imod borgere med problemer som arbejdspladsen ikke er rustet til at håndtere.
  • Over halvdelen (56 procent) af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien oplever mindst en gang om ugen at føle sig utilstrækkelig, fordi borgerne ikke er visiteret til den nødvendige hjælp.
  • Hvert tredje (34 procent) medlem på det specialiserede socialområde oplever, at der minimum flere gange om ugen mangler personale på deres arbejdsplads pga. sygdom, andet fravær eller ubesatte stillinger.
  • Halvdelen af de ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien vurderer, at tilkaldevikarer udgør mellem 10 og 30 procent af medarbejderne på en typisk arbejdsdag
  • 35 procent tilkendegiver, at de overvejer at søge væk fra faget eller branchen.