Patientsikkerhed

Medarbejdere på sygehuse, plejecentre, hjemmesygepleje, bosteder og hjemmepleje skal rapportere om utilsigtede hændelser. I dette tema får du en introduktion til patientsikkerhed i sundhedssektoren.

Hvad er patientsikkerhed og utilsigtede hændelser?

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader - det der kaldes utilsigtede hændelser - når patienten er i kontakt med sundhedsvæsnet. Alle hændelser kan forebygges, hvis vi kan lære hvorfor, og hvordan de opstod.

  • En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der har skadet patienten - eller som kunne have gjort det – og som ikke skyldes patientens sygdom, men er utilsigtet sket som følge af undersøgelse, behandling eller pleje.
  • Det kan være på et sygehus, i ældreplejen, på et bosted eller andre steder, hvor der foregår undersøgelser og behandlinger.

En utilsigtet hændelse kan fx være:

Læring - ikke gabestok

Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er at undgå fejl fremadrettet - ikke at udstille personalet.

Rapportér en utilsigtet hændelse 

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du rapportere utilsigtede hændelser som sundhedsperson.

Spørgsmål og svar om rapportering

Sådan foregår det, når man rapporterer en utilsigtet hændelse:

FOAs holdning til patientsikkerhed

FOA arbejder aktivt med patientsikkerhed og utilsigtede hændelser.

Arbejdsmiljøet bedres og fagligheden styrkes

Det er ikke kun patientsikkerheden og kvaliteten, der styrkes gennem den læring, som vi kan drage af at tale åbent om de fejl og utilsigtede hændelser, der begås i behandlingen og plejen af patienter og borgere.

Arbejdsmiljøet bedres også, da læringen skaber nye måder at tilrettelægge det daglige arbejde på, der giver en oplevelse af en større tryghed i arbejdet, så man får mulighed for at udføre sit arbejde med stor selvtillid.

Fagligheden styrkes, da man hele tiden lærer at undgå at begå fejl, der har været begået før. Man har større fokus på patientsikkerheden og man opnår en større mulighed for refleksion i arbejdet, da man har en viden om at utilsigtede hændelser forekommer i arbejdet med pleje og behandling med mennesker. Vi får derfor mulighed for at tænke patientsikkerhed ind i vores arbejde på en helt ny og bedre måde, som giver os mulighed for at styrke vores faglighed.