OK24-forlig: Ansatte i staten

Det stemmer du om, hvis du er ansat i staten:

Løn

Der er aftalt generelle lønstigninger på mindst 6,30% over de næste to år. De falder som følger:

  • 4,83 % pr. 1. april 2024  
  • 1,27 % pr. 1. april 2025  
  • 0,20 % pr. 1. november 2025

Reguleringsordningen videreføres med henblik på at sikre en stort set parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Det skønnes, at reguleringsordningen udover de generelle lønstigninger vil sikre følgende lønstigninger i perioden:  

  • 1,06 % pr. 1. april 2024  
  • 0,04 % pr. 1. april 2025  

Der udmøntes yderligere 0,9 % den 1. april 2025, hvor FOA har forhandlet for de enkelte organisationsaftaler. Du kan under din faggruppe nedenfor se, hvordan pengene er anvendt. Det kan fx være gået til en højere løn, pensionsforbedring eller noget tredje.  

Prisudviklingen skønnes iflg. Det Økonomiske Råd (DØR) i overenskomstperioden at udgøre 4,34 %. De aftalte lønstigninger vil derfor i perioden forbedre din realløn.  

Ekstraordinær forhandling i 2025  
Der er aftalt en ny forhandling september 2025, der bl.a. skal sikre en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Det betyder konkret, at hvis det private arbejdsmarkeds lønudvikling stiger mere end forventet, så vil den økonomiske ramme i overenskomstperioden overstige de aftalte 8,8 %.  

Din faggruppe

Der er også forhandlet særlige resultater til din faggruppe foruden de generelle lønstigninger. Se herunder hvor meget du samlet set vil stige i løn på baggrund af OK24-forliget:

Øvrige resultater

Se øvrige hovedelementer i OK24-forliget på statens område:

Forlig og mæglingsforslag

OK24: Brug din stemme

Stem via det link, vi har sendt dig pr. mail og sms. Eller log på med MitID på afstemningssiden her:

FOAs hovedbestyrelse anbefaler at stemme ”ja” til OK24-forliget

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde har et stort flertal i FOAs hovedbestyrelse besluttet at anbefale FOAs medlemmer at stemme ja til de nye overenskomster.

Mere lighed løfter os alle - OK24