OK24-forlig: Pædagogisk (region)

Det har du stemt om, hvis du er ansat i den pædagogiske sektor, regionalt område:

Løn

Den samlede økonomiske ramme til forbedringer af løn m.v. er aftalt til 8,8%.

Over de to år som overenskomsten løber stiger lønnen for alle FOAs medlemmer i regionerne med 6,53 %: 

  • 5,76 % i 2024 (Pr. 1. april 2024 stiger lønnen med 4 %).
  • 0,77 % i 2025 

Reguleringsordningen fortsætter og skønnet for denne er indeholdt i de nævnte lønstigninger. Det er aftalt at neutralisere reguleringsordningen for de lønforbedringer der er finansieret af Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. 

Der udmøntes yderligere 2 % den 1. april 2025, hvor FOA har forhandlet for de enkelte faggrupper/overenskomster. Du kan under din faggruppe nedenfor se, hvordan pengene er anvendt. Det kan fx være gået til en højere løn, en bedre pension, forbedring af arbejdstidsreglerne eller noget helt fjerde.  

Prisudviklingen skønnes iflg. Det Økonomiske Råd (DØR) i overenskomstperioden at udgøre 4,34 %. De aftalte lønstigninger vil derfor i perioden også forbedre din realløn.  

Ekstraordinær forhandling i 2025
Der er aftalt en ny forhandling september 2025, der bl.a. skal sikre en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Det betyder konkret, at hvis det private arbejdsmarkeds lønudvikling stiger mere end forventet, så vil den økonomiske ramme i overenskomstperioden overstige de aftalte 8,8 %.

Trepartsmidler til forbedringer af døgnarbejdstidsaftalerne
Udover trepartsmidler til løn er der også blevet afsat 55 mio. kr. kroner til forbedringer af døgnarbejdstidsreglerne til medarbejdere som yder en indsats om natten, aftenen og – eller i weekenden.  

Der er aftalt forhøjelse af de eksisterende særydelser, som træder i kraft pr. 1. januar 2025 

  • Aften- nat forhøjes med 5 kr. fra 25 kr. til 30 kr. i 31.03.2018 niveau, svarende til 32,92 i aktuelt niveau 
  • Lørdag - mandag forhøjes med 3,5 kr. Fra 30,03 kr. til 33,53 kr. i 31.03.2018 niveau, svarende til 36,79 i aktuelt niveau 

Der er som noget nyt aftalt et vagttillæg til de medarbejdere som tager del i vagtarbejdet og har minimum 300 vagttimer, timer med særydelsesbetaling, hen over kalenderåret, januar til december. Udbetalingen af vagttillæg vil gælde det efterfølgende år i udbetalingsperioden, februar til januar.  

Tillægget træder i kraft 1. januar 2025 med et årligt beløb på 6.370 kr.  31.03.2018 niveau, svarende til 6.989 kr. i aktuelt niveau. 

Eksempel: 

Medarbejderen har i 2024 haft 300 vagttimer og får tillægget pr. 1. januar 2025. Hvis også medarbejderen har 300 vagttimer i 2025, vil medarbejderen være omfattet af vagttillæg i 2026. Hvis ikke 300 timer, vil medarbejderen miste vagttillæg igen.  

Dette vil være gældende fortløbende. 

Din faggruppe

Der er også forhandlet særlige resultater til din faggruppe foruden de generelle lønstigninger. Se herunder hvor meget du samlet set vil stige i løn på baggrund af OK24-forliget:

Øvrige resultater

Se øvrige hovedelementer i OK24-forliget på det regionale område:

Forlig og mæglingsforslag