OK24-forlig: Kost-Service (region)

Det stemmer du om, hvis du er ansat i kost- og servicesektoren, regionalt område:

Løn

Den samlede økonomiske ramme til forbedringer af løn m.v. er aftalt til 8,8%.

Over de to år som overenskomsten løber stiger lønnen for alle FOAs medlemmer i regionerne med 6,53 %: 

  • 5,76 % i 2024 (Pr. 1. april 2024 stiger lønnen med 4 %).
  • 0,77 % i 2025 

Reguleringsordningen fortsætter og skønnet for denne er indeholdt i de nævnte lønstigninger. Det er aftalt at neutralisere reguleringsordningen for de lønforbedringer der er finansieret af Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. 

Der udmøntes yderligere 2 % den 1. april 2025, hvor FOA har forhandlet for de enkelte faggrupper/overenskomster. Du kan under din faggruppe nedenfor se, hvordan pengene er anvendt. Det kan fx være gået til en højere løn, en bedre pension, forbedring af arbejdstidsreglerne eller noget helt fjerde.  

Prisudviklingen skønnes iflg. Det Økonomiske Råd (DØR) i overenskomstperioden at udgøre 4,34 %. De aftalte lønstigninger vil derfor i perioden også forbedre din realløn.  

Ekstraordinær forhandling i 2025
Der er aftalt en ny forhandling september 2025, der bl.a. skal sikre en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Det betyder konkret, at hvis det private arbejdsmarkeds lønudvikling stiger mere end forventet, så vil den økonomiske ramme i overenskomstperioden overstige de aftalte 8,8 %.

Trepartsmidler til forbedringer af døgnarbejdstidsaftalerne  
Udover trepartsmidler til løn er der også blevet afsat 1000 mio. kr. til lønforbedring til medarbejdere som yder en indsat om natten, aftenen og – eller i weekenden.  

Der er aftalt forhøjelse af de eksisterende særydelser, som træder i kraft pr. 1. april 2024 

  • Aften forhøjes med 5%-point fra 29 % til 34 %.  
  • Nat forhøjes med 5%-point fra 32,5 % til 37,5 %. 
  • Weekend forhøjes med 5%-point fra 42 % til 47 %. 

Der er som noget nyt aftalt et vagttillæg til de medarbejdere som tager del i vagtarbejdet og har minimum 300 vagttimer, timer med særydelsesbetaling, hen over kalenderåret, januar til december. Udbetalingen af vagttillæg vil gælde det efterfølgende år i udbetalingsperioden, februar til januar.  

Tillægget er først fuld indfaset pr. 1. januar 2026, her er det årlige beløb 11.167 kr. I 31.03.2018 niveau, svarende til 12.253 kr. i aktuelt niveau. Ved første indfasning af tillægget, 1. maj 2024 er det årlige beløb 6.077 kr. I 31.03.2018 niveau, svarende til 6.668 kr. i aktuelt niveau.  

Eksempel 1 (under indfasning pr. 1 maj 2024):
Medarbejderen har i 2023 haft 300 vagttimer og får tillægget pr. 1. maj 2024. Hvis også medarbejderen har 300 vagttimer i 2024, vil medarbejderen også være omfattet af vagttillæg i 2025. Hvis ikke 300 timer, vil medarbejderen miste vagttillæg igen.  

Eksempel 2 (fuldt indfaset pr. 1 januar 2026):
Medarbejderen har i 2025 haft 300 vagttimer og får tillægget pr. 1. januar 2026. Hvis også medarbejderen har 300 vagttimer i 2026, vil medarbejderen være omfattet af vagttillæg i 2027. Hvis ikke 300 timer, vil medarbejderen miste vagttillæg igen.  

Dette vil være gældende fortløbende.  

Din faggruppe

Der er også forhandlet særlige resultater til din faggruppe foruden de generelle lønstigninger. Se herunder hvor meget du samlet set vil stige i løn på baggrund af OK24-forliget:

Øvrige resultater

Se øvrige hovedelementer i OK24-forliget på det regionale område:

Forlig og mæglingsforslag

OK24: Brug din stemme

Stem via det link, vi har sendt dig pr. mail og sms. Eller log på med MitID på afstemningssiden her:

FOAs hovedbestyrelse anbefaler at stemme ”ja” til OK24-forliget

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde har et stort flertal i FOAs hovedbestyrelse besluttet at anbefale FOAs medlemmer at stemme ja til de nye overenskomster.

Mere lighed løfter os alle - OK24