OK24-forlig: Social-sundhed (kommune)

Det stemmer du om, hvis du er ansat i social- og sundhedssektoren, kommunalt område:

Løn

Den samlede økonomiske ramme til forbedringer af løn m.v. er aftalt til 8,8%.

Over de to år, som overenskomsten løber, stiger lønnen for alle FOAs medlemmer i kommunerne med 6,51 %:

 • 5,74 % i 2024 (Pr. 1. april 2024 stiger lønnen med 4 %).
 • 0,77 % i 2025

Reguleringsordningen fortsætter og skønnet for denne er indeholdt i de nævnte lønstigninger. Det er aftalt at neutralisere reguleringsordningen for de lønforbedringer der er finansieret af Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår.

Der udmøntes yderligere 2 % den 1. april 2025, hvor FOA har forhandlet for de enkelte faggrupper/overenskomster. Du kan under din faggruppe nedenfor se, hvordan pengene er anvendt. Det kan fx være gået til en højere løn, en bedre pension, forbedring af arbejdstidsreglerne eller noget helt fjerde.

Prisudviklingen skønnes iflg. Det Økonomiske Råd (DØR) i overenskomstperioden at udgøre 4,34 %. De aftalte lønstigninger vil derfor i perioden også forbedre din realløn.

Ekstraordinær forhandling i 2025
Der er aftalt en ny forhandling september 2025, der bl.a. skal sikre en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Det betyder konkret, at hvis det private arbejdsmarkeds lønudvikling stiger mere end forventet, så vil den økonomiske ramme i overenskomstperioden overstige de aftalte 8,8 %.

Trepartsmidler til lønforbedringer  
Social- og sundhedshjælpere og -assistenter får del i de trepartsmidler, der blev aftalt sidste år, og som nu bliver udmøntet i overenskomsterne. 

Der er i alt afsat 1,1 milliarder kroner til løn for de to faggrupper i kommunerne. Pengene fra trepartsaftalen udmøntes i 2024 og løbende frem mod 2026. Midlerne lægges oveni faggruppens andel af organisationsmidlerne på 600 mio. kr.  

Herudover har ansatte på Overenskomst for ledere og mellemledere fået tildelt godt 8,2 mio. kr. fra trepartsmidlerne til lønforbedringer.  

Trepartsmidler til forbedringer af døgnarbejdstidsaftalerne  
Udover trepartsmidler til løn er der også blevet afsat 650 mio. kr. til lønforbedring til medarbejdere som yder en indsats om natten, aftenen og – eller i weekenden.  

Der er aftalt forhøjelse af de eksisterende særydelser og pension, samt fremrykning af lørdagstillægget: 

 • Aften forhøjes med 6%-point fra 30 % til 36 %.  
 • Nat forhøjes med 5%-point fra 35 % til 40 %. 
 • Lørdag forhøjes med 2%-point fra 30 % til 32 %. 
 • Lørdagstillæg fremrykkes med 2 timer fra kl. 8 til kl. 06  
 • Pension af særydelser aften og nat forhøjes med 2,15%-point fra 6% til 8,15% 
 • Pension af særydelser lørdag - søndag forhøjes med 6,15%-point fra 2% til 8,15% 

Forhøjelse af særydelser kommer af 2 gange, 1 januar 2025 og 1. januar 2026. F.eks. forhøjes aftentillægget med 5,12 %-point 1. januar 2025 og med 0,88 %-point 1. januar 2026, i alt 6 %-point. 

Nye overenskomstområder
FOA og KL er enige om at: 
 • Pr. 1. september 2024 skal ansættelse af selvudpegede hjælpere efter servicelovens § 94 fremadrettet ske i henhold til Overenskomst for selvudpegede hjælpere
 • Medarbejdere i kommunerne, der ansættes på baggrund af egne og tidligere brugererfaringer (peers) skal pr. 1. september 2024 ansættes på et protokollat til Overenskomst for social- og sundhedspersonale 
 • Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for unge under 18 år i inspirationsansættelse på ældre og sundhedsområdet i kommunerne permanentgøres.

 

Din faggruppe

Der er også forhandlet særlige resultater til din faggruppe foruden de generelle lønstigninger. Se herunder hvor meget du samlet set vil stige i løn på baggrund af OK24-forliget:

Øvrige resultater

Se øvrige hovedelementer i OK24-forliget på det kommunale område:

Forlig og mæglingsforslag

OK24: Brug din stemme

Stem via det link, vi har sendt dig pr. mail og sms. Eller log på med MitID på afstemningssiden her:

FOAs hovedbestyrelse anbefaler at stemme ”ja” til OK24-forliget

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde har et stort flertal i FOAs hovedbestyrelse besluttet at anbefale FOAs medlemmer at stemme ja til de nye overenskomster.

Mere lighed løfter os alle - OK24