OK24-forlig: Kost-Service (kommune)

Det stemmer du om, hvis du er ansat i kost- og servicesektoren, kommunalt område:

Løn

Den samlede økonomiske ramme til forbedringer af løn m.v. er aftalt til 8,8%.

Over de to år, som overenskomsten løber, stiger lønnen for alle FOAs medlemmer i kommunerne med 6,51 %:

  • 5,74 % i 2024 (Pr. 1. april 2024 stiger lønnen med 4 %).
  • 0,77 % i 2025

Reguleringsordningen fortsætter og skønnet for denne er indeholdt i de nævnte lønstigninger. Det er aftalt at neutralisere reguleringsordningen for de lønforbedringer der er finansieret af Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår.

Der udmøntes yderligere 2 % den 1. april 2025, hvor FOA har forhandlet for de enkelte faggrupper/overenskomster. Du kan under din faggruppe nedenfor se, hvordan pengene er anvendt. Det kan fx være gået til en højere løn, en bedre pension, forbedring af arbejdstidsreglerne eller noget helt fjerde.

Prisudviklingen skønnes iflg. Det Økonomiske Råd (DØR) i overenskomstperioden at udgøre 4,34 %. De aftalte lønstigninger vil derfor i perioden også forbedre din realløn.

Ekstraordinær forhandling i 2025
Der er aftalt en ny forhandling september 2025, der bl.a. skal sikre en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Det betyder konkret, at hvis det private arbejdsmarkeds lønudvikling stiger mere end forventet, så vil den økonomiske ramme i overenskomstperioden overstige de aftalte 8,8 %.

Trepartsmidler til forbedringer af døgnarbejdstidsaftalerne
Der er blevet afsat 650 mio. kr. til lønforbedring til medarbejdere som yder en indsat om natten, aftenen og – eller i weekenden. Forbedringerne i arbejdstidsaftalen skal lægges oveni lønstigninger, der fremgår under de enkelte faggrupper.

Der er aftalt forhøjelse af de eksisterende særydelser og pension, samt fremrykning af lørdagstillægget: 

  • Aften forhøjes med 6%-point fra 30 % til 36 %.  
  • Nat forhøjes med 5%-point fra 35 % til 40 %. 
  • Lørdag forhøjes med 2%-point fra 30 % til 32 %. 
  • Lørdagstillæg fremrykkes med 2 timer fra kl. 8 til kl. 06  
  • Pension af særydelser aften og nat forhøjes med 2,15%-point fra 6% til 8,15% 
  • Pension af særydelser lørdag - søndag forhøjes med 6,15%-point fra 2% til 8,15% 

Forhøjelse af særydelser kommer af 2 gange, 1 januar 2025 og 1. januar 2026. F.eks. forhøjes aftentillægget med 5,12 %-point 1. januar 2025 og med 0,88 %-point 1. januar 2026, i alt 6 %-point. 

Styrkede kompetencer indenfor hygiejne og grøn omstilling

  • Der etableres en indsats der afdækker kompetencebehov og medvirker til at medarbejdernes kompetencer styrkes. Derudover øremærkes særskilte midler til indsatsen i Kompetencefonden.
  • Bestemmelsen om kompetenceudvikling i overenskomsten udbygges yderligere.

Din faggruppe

Der er også forhandlet særlige resultater til din faggruppe foruden de generelle lønstigninger. Se herunder hvor meget du samlet set vil stige i løn på baggrund af OK24-forliget:

Øvrige resultater

Se øvrige hovedelementer i OK24-forliget på det kommunale område:

Forlig og mæglingsforslag

OK24: Brug din stemme

Stem via det link, vi har sendt dig pr. mail og sms. Eller log på med MitID på afstemningssiden her:

FOAs hovedbestyrelse anbefaler at stemme ”ja” til OK24-forliget

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde har et stort flertal i FOAs hovedbestyrelse besluttet at anbefale FOAs medlemmer at stemme ja til de nye overenskomster.

Mere lighed løfter os alle - OK24