KA Pleje: Overenskomstforhandlinger 2023

Det fik medlemmerne med OK23:

Løn

 • Månedslønnen stiger pr. 1. juni med følgende:
  • 2023: 962 kr.
  • 2024: 921,92 kr.
 • Genetillæg hæves pr. 1. juni med følgende:
  • 2023: 4,5 %
  • 2024: 3,5 %
 • Lørdagstillæg starter fremover kl. 06:00 (tidligere kl. 14:00)
 • Nyt anciennitetstillæg for faglærte, efter 10 års ansættelse. Tillægget udgør 1.500 kr.

Pension

 • Pr. 1. juni 2024 stiger arbejdsgivernes bidrag til pension med 2 % - På samme tid falder lønmodtagerens bidrag med 2 % - Så det fremover er 10,2 % betalt af arbejdsgiver og lønmodtager 2,1 %.
  Der ændres ikke dermed ikke på det samlede pensionsbidrag, men lønmodtagerne vil opleve at få udbetalt 2 % mere i løn.

Forældre

 • Ændringer i barselsregler, der blandt andet medfører samlet set yderligere 4 ugers betalt forældreorlov fra 1. juli 2023.
 • Forhøjet ekstra pensionsbidrag under barselsorlov fra 1. juli 2023.

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentant kan vælges i arbejdstiden
 • Tillidsrepræsentant gives mulighed for halvårligt at mødes med nye medarbejdere i arbejdstiden.

Arbejdsmiljø

 • Implementering af NFAs (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om at begrænse natarbejde. Dette betyder:
   • Højst tre nattevagter i træk
   • Højst 9 timer ad gangen
   • Mindst 11 timer mellem to vagter
   • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen, for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.
  • Såfremt det ikke er muligt at følge disse anbefalinger, skal der tilbydes gratis helbredskontrol, samt udarbejdes særlig risikovurdering/APV mm.
  • Indarbejdes anbefalinger af arbejdstilsyn og barselsregler, vil gravide skulle omplaceres til andet arbejde, eller alternativt modtage løn under ret til fravær.

Uddannelse

 • Ufaglærte der påbegynder en EUV1 til social- og sundhedshjælper for fremover ret til fuld sædvanlig løn for fuld tid, under uddannelsen.

Andet

 • Implementering af arbejdsvilkårsdirektiv.
 • Tillidsrepræsentanters mulighed for deltagelse i orienteringsmøder om OK23.
 • Vikaransatte fornyes på samme måde som resten af vikarbranchen.
 • Parterne afklarer i perioden evt. problem om ”små pensionsindbetalinger” (klatpension) for at se om dette kan løses hensigtsmæssigt.


Få et nærmere indblik i OK23-forhandlingerne og resultaterne:

 Læs generelle betragtninger fra FOAs næstformand, Thomas Enghausen