Sverige: Et godt land for børn

Den svenske velfærdsmodel har bl.a. sat sig for, at Sverige skal være et godt land at få barn i. Det mærkes på en række områder. Svenskerne har lang barselsorlov for såvel kvinder som mænd, gode ordninger ved børns sygdom, forældreorlov osv.  

Det svenske skolesystem søger at sikre uddannelse for alle. Daginstitutionerne er mere rummelige og bedre bemandet end de danske. Taksterne for børnepasning varierer med indkomsten, men kan i de fleste kommuner højst udgøre ca. 1000 danske kr. mdl. inkl. mad for familier med høje indkomster. 

Förskolar – populært kaldet dagis - er daginstitutioner for børn fra 1 til 5 år. Den daglige åbningstid er normalt mellem kl. 6 og 18. 82 pct. af de svenske børn går i daginstitution. Man ser det som et godt bidrag til deres udvikling og kommende skolegang.

Og så har svenskerne dét der med at tage de ting, de siger – deres egne politikker - alvorligt. Det gælder kostpolitik, det gælder integration, og det gælder udvikling af demokratiske medborgere i daginstitutioner.