Lærerplaner og pædagogiske rammer for projektet 'Mad i andre lande'

Lærerplaner med fokus på kulturelle udtryksformer og værdier

”Vi er med i et projekt om mad i andre lande med formålet at inspirere personer, der arbejder i køkkenet, pædagogisk personale og forældre til at lære om andre lande, deres kulturer og værdier”, skriver institution på Stavnlundsvej i Tårnby om projektet ’Mad i andre lande’.

Projektet ’Mad i andre lande’ kan sættes i relation til alle 6 læreplanstemaer fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (juni 2016). Dog med særlig fokus på temaet "Kulturelle udtryksformer og værdier", hvor grundlaget og formålet er at præge børns forståelse af og tilgang til verden.

De 6 lærerplanstemaer er:

 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Alsidig personlig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Pædagogisk grundlag

Alle lærerplanstemaer er indbyrdes forbundet og det pædagogiske grundlag udgøres af et samlet arbejde med dem. Det pædagogiske grundlag bygger på:

 • Børnesyn
 • Dannelse
 • Leg
 • Børnefællesskaber
 • Læring
 • Læringsmiljøer
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Overgange

Se mere i rapporten, der er udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, juni 2016.

Master for en styrket pædagogisk læreplan (pdf)

Pædagogiske rammer for projektet ’Mad i andre lande’

Et tema om ’Mad i andre lande’ skal skabe inspiration og give idéer til, hvordan daginstitutioner i Danmark kan vælge at arbejde med andre kulturers madtraditioner.

Temaet lægger ikke på forhånd op til en bestemt pædagogisk form og kan bruges som det passer ind i netop det forløb, som passer til jeres institution.

Materialet kan bruges på mange niveauer. Flere institutioner har valgt at gøre noget forskelligt:

 • En har f.eks. valgt at lave en hel temauge om hver af landene.
 • En anden har fået inspiration til personalemøder og temadage.
 • I en tredje institution har de kostansvarlige fået inspiration til nye måltider og smagsindtryk til børnene.

Se her, hvordan andre har holdt temauge sammen med børnene:

Temauge i Stavnlundsvej i Tårnby