Infektionshygiejnisk rengøring

Infektionshygiejnisk rengøring har til formål at nedbryde smitteveje og forebygge infektioner i både sundheds- og plejesektoren samt i primærsektoren. Derfor har denne type rengøring særligt fokus på berøringspunkter, hvor der er øget risiko for smitte, såsom stikkontakter, dørhåndtag og legetøj.

Fem fokuspunkter

Der er særligt fem vigtige fokuspunkter, når man arbejder med infektionshygiejnisk rengøring:

Pjecer