Delegering af opgaver

Overdragelse af opgaver (delegation) kan bruges mellem en lang række personer i sundhedssektoren og i forhold til en lang række opgaver. Læs om de forskellige former for delegation, find lovgivning og andre materialer samt læs om FOAs holdning til delegation. 

Hvad betyder delegation?

Delegation betyder overdragelse af en opgave til en anden person. Delegation foregår på mange niveauer og inden for mange områder i sundhedssektoren.

Fx er der på plejecentre mange sundhedsopgaver, som det i udgangspunktet kun lægen, der må varetage. Det drejer sig om medicin, medicinhåndtering, anlæggelse af katetre, måling af blodsukker mv. Lægen kan vælge at delegere disse opgaver til personalet.

Værd at vide om delegation