Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Ansatte i fleksjob før 1. januar 2013

En person med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan ansættes i fleksjob med de nødvendige skånehensyn.

Løn og ansættelsesvilkår for ansatte i fleksjob

Løn og ansættelsesvilkår aftales i samarbejde mellem arbejdspladsen og den faglige organisation.

Den fleksjobansatte får som hovedregel fuld løn. Arbejdspladsen modtager et tilskud fra jobcentret på enten 2/3 eller ½ af grundløn + funktionstillæg. Tilskuddet fastsættes af jobcentret afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Der er intet merbeskæftigelseskrav ved fleksjob.

Der er nye regler på vej for kommende fleksjobansættelser.

TRs rolle

Den faglige organisation skal forhandle løn og arbejdsvilkår for den fleksjobansatte og sikre at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ekstraordinærtog ordinært ansatte.

Fleksjobbere tæller med som ekstraordinært ansatte ved opgørelse af rimelighedskravet.