Særligt til tillidsvalgte

Elever på arbejdspladsen

Du vil ofte være den første repræsentant for FOA eleven møder. Derfor har du stor indflydelse på, hvordan eleven oplever FOA. Her på siden kan du finde værktøjer til at
introducere eleven for FOA og læse om, hvad din rolle er i forhold til elever på arbejdspladsen.

Du kan være med til at bidrage til, at eleven oplever FOA som en fagforening og et fællesskab, de har lyst til at være en del af.  

Har eleven været medlem inden hun eller han blev elev, så tjek med afdelingen, at eleven ER registreret som elev. Det har nemlig betydning for kontingentet. Og det betyder også, at FOA har mulighed for at sende de rigtige og de relevante informationer til eleven.

Introduktion til FOA

Find mere hjælp til at introducere elever for FOA på disse sider:

 

Fordele ved FOA

Forskellen på FOA og de gule (kræver login)