Særligt til tillidsvalgte

Presse og sociale medier

Aktioner og events virker bedst, hvis andre lægger mærke til dem. Brug de lokale medier og de sociale medier for at skabe interesse og engagement.

Presse

De lokale medier kan være en god indgang til at skabe synlighed og dermed sætte dagsordenen. Kontakt en journalist på jeres lokale avis, TV-station eller radio så tidligt som muligt og fortæl om jeres begivenhed.

Husk at I også har en guldgrube af viden om, hvad besparelser, mangel på hænder osv. betyder for velfærden i jeres lokalområde. Det er historier, som mange journalister gerne vil skrive, hvis blot de får kendskab til dem. I kan være med til at give dem viden om, hvad der sker i jeres område.

Sådan gør du

  • Find telefonnummer og mailadresser til journalister på jeres lokale medier
  • Inviter journalister til begivenheder, aktiviteter og aktioner I afholder
  • Ring og fortæl om jeres begivenhed så tidligt som muligt. Hav gerne en lille omtale parat på skrift, som du kan maile til journalisten efterfølgende. Husk at skrive om tid, sted, formål, deltagere osv.
  • Vælg en kontaktperson, som er ansvarlig for at tale med journalisten om jeres arrangement, så journalisten ved, hvem han eller hun skal ringe til for at få flere informationer

Sociale medier

Sociale medier er en kæmpe mulighed for at sprede engagement og skabe opmærksomhed om jeres vigtige budskaber. Nedenfor koncentrerer vi os om facebook, X og Instagram.

Sådan kan I bruge sociale medier

  • Fotos og video virker meget bedre end ren tekst. Tag billeder af jeres aktioner og optag små videoklip med indtryk, kommentarer og oplevelser. 
  • Brug hashtags (#), så det er nemt for andre interesserede at finde og følge jeres opdateringer. Et hashtag er et enkelt kodeord, som står efter havelågetegnet (#). Det er især vigtigt på X og Instagram, men fungerer også på facebook. Skriv relevante hashtags i slutningen af dine opdateringer.
  • 'Tag' relevante personer i tekster og på billeder. Skriver du brugernavnet på en person, får de besked om, at du har nævnt dem. Tjek at du har fundet det rigtige brugernavn!
  • Brug FOAs egne facebooksider, både de lokale afdelingssider og FOAs hovedprofil. Læg opdateringer, billeder og film op. Husk at dele og trykke ‘Synes godt om’. Det er altid en god idé at kommentere på hinandens indlæg for at skabe synlighed og aktivitet.