Lokale drøftelser

I princippet skal dit lokale MED-udvalg drøfte budget og økonomi, hver gang din leder skal træffe en beslutning om budget og økonomi, som har konsekvenser for jer.

Beslutninger kan som sagt handle om, hvilke spareforslag, der skal videre og hvordan de skal vurderes:

  • Kan vi ændre åbningstiden?
  • Kan vi nøjes med at gøre rent hver tredje uge?
  • Skal vi udlicitere rengøringen?
  • Osv.

Beslutninger kan også handle om, hvad der efter vedtagelsen af budgettet skal ændres for at kunne leve op til de nye krav i spareforslaget:

  • Kan vi ændre vores indkøb af engangshandsker?
  • Skal vi skære ned ved naturlig afgang eller er det nødvendigt med afskedigelser?
  • Kan vi efteruddanne social- og sundhedsassistenterne, så de kan overtage flere opgaver?

I løbet af foråret er Område- og forvaltningsniveauet i kommunen ofte involveret i arbejdet med det kommende års budget. Det kan være i forhold til en vurdering af næste års udfordringer, og det kan være i forhold til konkrete spareforslag. Det er mindre almindeligt, at institutionerne er direkte involveret i formuleringen af forslagene på et tidligt tidspunkt. Men de skal ofte svare på spørgsmål og give oplysninger til forvaltningen.

Prøv at finde ud af, hvem der er involveret og hvornår på jeres område. Husk at det kan ændre sig fra år til år. Spørg din leder og/eller din FTR.
Se om der er noget, I selv kan sætte på dagsordenen i jeres MED og/eller om der er noget I skal drøfte lokalt inden sektorMED eller HovedMED bliver involveret.

Hvornår kan jeg deltage i arbejdet med spareforslag?

Kommuner og regioner vedtager hvert år en tidsplan for den politiske behandling af budgettet.

Tidsplanen kan også indeholde nogle retningslinjer og rammer for det øvrige arbejde med budgettet i forvaltningen og nogle overordnede mål for budgetarbejdet. For eksempel i forhold til at skabe et økonomisk ”råderum”, så politikerne kan (op)prioritere opgaver i budgettet.

Processen i MED skal matche kommunens budgetproces gennem hele året.

Har du ikke hørt noget, så spørg din repræsentant i HovedMED, om de har drøftet kommunens budgettidsplan, og måske en tilsvarende plan for drøftelsen i MED-organisationen.

Se på jeres procedureretningslinje for drøftelse af budget i MED. Tjek hvordan den matcher budgetprocessen i år. Overvej, hvilke krav og muligheder, det giver dig for at kunne deltage i budgetarbejdet – hvilke møder skal du have i kalenderen?