Ansatte på offentlig overenskomst

Kan et spareforslag medføre afskedigelser

Spareforslag vil ofte true beskæftigelsen på det område, der bliver ramt.

Der er ikke ret mange andre steder at hente en besparelse end på lønbudgettet. Men konsekvenserne kan være meget forskellige. Der kan fx ske afskedigelser, eller der kan "blot" ske ændringer i normeringen ved naturlig afgang.

Det stiller forskellige krav til involvering af dig som tillidsvalgt og af FOA.

Når du skal involvere dig, kan du støtte dig til nogle huskeregler. Men er du i tvivl om konsekvenserne, eller om dine rettigheder som tillidsvalgt, er det altid en god ide at kontakte din afdeling og din FTR.

Huskeregler om spareforslag med væsentlige konsekvenser