Ansatte på offentlig overenskomst

Drøft spareforslagene i MED

Spareforslag, som kan have betydning for beskæftigelse og arbejdsforhold for dig og dine kolleger, skal drøftes i jeres MED-udvalg.

Før kommunen præsenterer sine spareforslag, har de indsamlet forslag fra forvaltningerne og eventuelt fra institutionerne, og måske endda efterlyst forslag for både borgere og medarbejdere i kommunen.

Spørg din leder, hvornår og hvordan hun er involveret i at beskrive spareforslagene. Hvis hun er involveret på et tidligt tidspunkt af processen, kan det være en god ide at drøfte ideerne med hende.

Hvis jeres leder har ansvaret for at finde konkrete spareforslag, som omfatter jeres arbejdsplads, skal du bede om, at de drøftes med jer, før forslaget kommer videre. Den beslutning, som jeres leder tager, kan få konsekvenser for jer, hvis forslaget senere bliver endeligt vedtaget, og forslaget bør derfor drøftes i jeres MED-udvalg med lederen.

Arbejdet med Sparekataloget

Senere i processen kan du ofte finde kommunens eller regionens samlede spareforslag i et ”sparekatalog”. Det er forskelligt, hvornår det er klar, men ofte er det i løbet af sommeren (juni-august). Det er også forskelligt hvad sparekataloget bliver kaldt: Effektiviseringskatalog, Mulighedskatalog, Omprioriteringskatalog eller lignende.

Det er også forskelligt, hvordan sparekataloget bliver drøftet inden vedtagelsen: Nogle gange går det direkte til Kommunalbestyrelsen, men ofte vil der først være en behandling i de politiske fagudvalg.

Under alle omstændigheder skal HovedMED-udvalget drøfte sparekataloget før det går videre til Kommunalbestyrelsen. SektorMED-udvalget (eller HovedMED, hvis I kun har to niveauer i MED) skal drøfte det før behandlingen i de politiske sektorudvalg.

HovedMED og SektorMED skal inddrage deres bagland (det kan være dig og dine TR-kollegaer) før deres drøftelse