Særligt til tillidsvalgte

FOAs regionale samarbejde i Region Hovedstaden

FOAs regionale samarbejde består af to ligeværdige aktører, som er de tillidsvalgte på arbejdspladserne og de politisk valgte i FOA afdelingerne.

Region Hovedstaden er en meget stor arbejdsplads. Både i den forstand, at der er ca. 36.000 ansatte, og at den geografisk dækker hele regionen og samtidig dækkes af syv FOA afdelinger. En integreret samarbejde internt i FOA er derfor nødvendigt, hvis vi skal agere kvalificeret, offensivt og i fællesskab.