Særligt til tillidsvalgte

FOAs regionale samarbejde i Region Hovedstaden

FOAs regionale samarbejde består af tre ligeværdige aktører. De tillidsvalgte på arbejdspladserne, de politisk valgte i FOA afdelingerne og de ansatte FOA-medlemmer.

Region Hovedstaden er en meget stor arbejdsplads. I den forstand, at der er ca. 42.000 ansatte og hele syv FOA-afdelinger er repræsenteret. Et integreret samarbejde i FOA er derfor nødvendigt, hvis vi skal agere kvalificeret, offensivt og i fællesskab.