TR-netværk i Region Hovedstaden

Mange faglige og arbejdsmæssige udfordringer er ofte lokalt forankret til den enkelte arbejdsplads for de enkelte faggrupper, mens andre faglige og personalemæssige udfordringer er af fælles karakter for den enkelte faggruppe eller for alle faggrupper i Region Hovedstaden.

Etableringen af et samarbejde på tværs af arbejdspladserne i regionen er derfor vigtigt, når vi skal udvikle og samarbejde om de faglige og arbejdsmæssige udfordringer.

I Region Hovedstaden har tillidsrepræsentanterne i FOA  etableret netværk, der går på tværs af FOAs afdelinger og virksomheder:

 • TV1 Netværk
  Fælles netværk for fællestillidsrepræsentanter fra alle FOA faggrupper i regionen. Netværket består af alle vores fællestillidsrepræsentanter fra de forskellige virksomheder i regionen. Netværket mødes ca. 8 gange årligt. Herudover netværket, hvis der foregår forhandlinger af interesse for alle afdelinger og fællestillidsrepræsentanter.

 • Psykiatrinetværk
  Fælles netværk for tillidsrepræsentanter fra alle psykiatriens centre og botilbud.

 • Portørnetværk
  Fælles netværk for alle portørtillidsrepræsentanter i regionen.
   
 • TR netværk for serviceområdet
  Netværk for tillidsrepræsentanter for kost og serviceområdet, som fungerer i et samarbejde og dialog med FOA afdelingsvalgte i Kost- og servicebestyrelsen.

 • FTR netværk for SOSU området
  Netværk for fællestillidsrepræsentanter for social og sundhedsområdet, som fungerer i et samarbejde og dialog med FOA afdelingsvalgte i social- og sundhedsbestyrelsen.
    
 • TR Netværk for Den Sociale Virksomhed
  Netværk for tillidsrepræsentanter for de forskellige sociale institutioner og bosteder på plejeområdet.

 • TR netværk for fødeområdet
  TR netværk for tillidsrepræsentanter på de forskellige fødeafdelinger.