Fælles politiske holdninger til løn- og personalepolitiske spørgsmål

Vi er syv FOA afdelinger der har ansatte i Region Hovedstaden, hvor holdninger og praksis til løn- og personalepolitiske spørgsmål ikke nødvendigvis er ens, idet FOA afdelingerne har deres egen holdning og praksis på disse områder.

Da vi alle har den samme arbejdsgiver, så giver det god mening at vi også har en fælles holdning og praksis på det løn- og personalepolitiske område i Region Hovedstaden. Regionsbestyrelsen i FOA har derfor udarbejdet en fælles politisk holdning for henholdsvis til løntilskudsjob, det lønpolitiske område og til udbud/udliciteringer, som dækker alle FOA afdelinger med ansatte i Region Hovedstaden.  

Dine rettigheder i særlige situationer