Fælles politiske holdninger til løn- og personalepolitiske spørgsmål

Der er syv FOA afdelinger med ansatte i Region Hovedstaden. Holdninger til løn- og personalepolitiske spørgsmål og praksis er ikke nødvendigvis ens.

Regionsbestyrelsen i FOA har udarbejdet en fælles politisk holdning til løntilskudsjob, det lønpolitiske område og til udbud/udliciteringer, som dækker alle FOA afdelinger med ansatte i Region Hovedstaden.  

Dine rettigheder i særlige situationer