FOA Guldborgsund Generalforsamling

FOA Guldborgsund Generalforsamling 2022

Afholdes den 5. maj 2022 kl. 18 

Senest tilmelding den 25. april 2022

Se Dagsorden her

Forslag til næstformandsposten skal være afdelingen i hænde 14 dage før,

øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
afdelingen i hænde senest 4 dage før.