Særligt til tillidsvalgte

Kontaktpersoner for tillidsvalgte i FOA Guldborssund

Kontakt nedenstående, hvis du har spørgsmål til lokalaftaler og forhåndsaftaler.

Afdelingsnæstformand

Lena Havsteen
Tlf.: 4697 1752
Mail: lenh@foa.dk